Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Siemens otevřel novou halu na výrobu přípojnicových systémů

číslo 3/2006

Siemens otevřel novou halu na výrobu přípojnicových systémů

V závodě Siemens Busbar Trunking Systems (SBTS) v Mohelnici byla 31. ledna 2006 otevřena nová hala na výrobu přípojnicových systémů. Do výstavby haly o rozloze více než 12 200 m2 bylo celkem investováno 200 milionů korun. Závod v současné době zaměstnává přibližně 130 lidí.

Výrobu přípojnicových systémů převzal Siemens v roce 2004 od společnosti Moeller. Posílil tím svoji koncepci Totally Integrated Power a doplnil nabídku produktů pro distribuci elektrické energie.

Obr. 1.

Obr. 1. Pohled do nové haly pro montáž přípojnicových systémů závodu SBTS v Mohelnici

Co jsou to přípojnicové systémy? Stručně řečeno, jde o jednoduchý, flexibilní a bezpečný rozvod napájení v průmyslových a účelových budovách. Na rozdíl od kabelových rozvodů mají uvedené rozvodnice pevnou mechanickou konstrukci a nevyžadují žádné kabelové lávky ani nákladné stavební konstrukce. Pro jejich instalaci postačují jednoduché upevňovací prvky s velkými roztečemi. Díky výborným elektrickým vlastnostem mají přípojnice velkou proudovou zatížitelnost, a to i při vyšších teplotách, a odolávají zkratovým proudům. Trasa přípojnicového vedení přímo v budově je dobře viditelná a lze se v ní bez problémů orientovat. Spotřebiče jsou napájeny prostřednictvím odbočných skříní, které se umísťují na přípojnicové vedení co nejblíže spotřebiči. V odbočné skříni jsou umístěny i ochranné, popř. ovládací prvky. Zvláště u modulárních automatizovaných linek s častými požadavky na přestavbu a modifikaci se cení skutečnost, že odbočné skříně lze na přípojnicové vedení umísťovat na libovolné místo, a to i pod napětím, bez přerušení dodávky energie do sousedních spotřebičů. Přípojnicové rozvody omezují nutnost používat podružné rozváděče (proto jsou někdy označovány jako „lineární rozváděče„).

Ve srovnání s kabelovými rozvody mají přípojnicové rozvody také větší odolnost proti ohni, a zaručí tak v případě požáru po delší dobu napájení např. pro nouzové osvětlení, požární čerpadla apod. Navíc se při jejich hoření neuvolňují žádné nebezpečné plyny a při instalaci protipožárních zábran je vyloučeno prohoření do sousední místnosti.

Ovládací prvky v odbočné skříni je možné dálkově ovládat pomocí sběrnic, jejichž rozvod je součástí sběrnicového systému. Pro automatizaci technických zařízení budov se především používá sběrnice EIB, pro průmyslová zařízení AS-Interface nebo Profibus-DP.

Existují i varianty sběrnicových systémů do náročných podmínek, které se vyskytují např. v chemickém průmyslu. Jde o varianty do trvale mokrého prostředí (až IP68) a do prostředí s výskytem agresivních chemikálií.

V Mohelnici se budou připravovat pocínované hliníkové a měděné vodiče a budou se svařovat a montovat hotové přípojnice a odbočné skříně pro přípojnicové systémy BD2, určené především do průmyslových hal a veřejných budov (proudová zatížitelnost až 1 250 A), a pro systémy LX se sendvičovou konstrukcí proudovodných drah, určené pro přenos proudů až 6 300 A ve znečištěném prostředí (krytí IP54). Výroba sem byla přenesena z Velké Británie a Německa a hotové produkty se vyvážejí do celé Evropy, do části Asie i do zámoří.

Při rozhodování o výstavbě výrobního závodu v Mohelnici hrály roli nejen relativně nízké náklady na pracovní sílu, ale také technická kvalifikace a zručnost mohelnických pracovníků, tradice společnosti Siemens v tomto moravském městě, datující se už od doby první republiky, a dobrá dopravní dostupnost.

(Bk)