Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Siemens na MSV v Brně: podpora technického vzdělávání i řízení obráběcích strojů

Společnost Siemens nebude ani v letošním roce chybět mezi vystavovateli na Mezinárodním strojírenském veletrhu, kde představí své klíčové produkty z oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje. Součástí expozice bude také prezentace nabídky softwaru a služeb v oblasti řízení životního cyklu výrobků (Product Lifecycle Management – PLM). V centru pozornosti expozice Siemens bude především závodní monopost v současnosti nejlepší stáje mistrovství světa vozů formule 1 – Infiniti Red Bull Racing.

„Letos jsme se rozhodli poněkud pozměnit zavedenou tradici prezentace jednotlivých produktů a na veletrhu představíme ucelené systémy a koncepce z naší nabídky,“ vysvětluje Jiří Karas, ředitel obchodního úseku Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje společnosti Siemens, a dodává: „V první řadě chceme návštěvníky veletrhu seznámit s naším systémem podpory odborného vzdělávání na středních a vysokých školách, který považujeme za mimořádný svým rozsahem, tradicí i významem. Z portfolia technologických řešení značky Siemens pak představíme řídicí CNC systémy Sinumerik 808D, 828D a 840D. Oblast pohonů pak budou reprezentovat vřetena naší dceřiné firmy Weiss Spindle Technology.“ 

Kvalitní odborné vzdělání – sázka na budoucnost

V expozici bude na nástěnném panelu prezentován koncept podpory technického vzdělávání společnosti Siemens. K vidění bude mimo jiné audiovizuální prezentace tří odborných středních škol, s nimiž Siemens spolupracuje, SOU a VOŠ v Jičíně, SOU v Domažlicích a SOU v Mohelnici, a ukázka jejich systému výuky na obráběcích strojích.

Společnost Siemens spolupracuje také s katedrou mechatroniky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, se kterou vybudovala Technologické a aplikační centrum (TAC) vybavené nejmodernějšími obráběcími stroji s řídicími systémy Siemens. V TAC byly např. prováděny testy speciálních obráběcích úloh a probíhají zde specializované workshopy a kurzy pro zákazníky i zaměstnance společnosti Siemens. 

SinuTrain – výuka a testování bez rizika

Ve stánku bude koutek technického vzdělávání v oblasti CNC, kde budou funkce strojů demonstrovány na počítači s výukovým softwarem SinuTrain. Tento software je plnohodnotnou verzí řídicího systému Sinumerik a chová se na PC jako reálný stroj. To je využíváno pro výuku. Výrobci mohou SinuTrain po­užívat při technologické přípravě výroby. Do softwaru lze nahrát konkrétní údaje stroje, využívat standardní cykly a všechny další funkce. Plná licence výukového softwaru SinuTrain nabízí programovací prostředí pro všechny technologie, stejně jako řídicí systémy Sinumerik. 

Siemens partnerem soutěže mladých programátorů

Stejně jako v minulých letech se společnost Siemens i letos stane partnerem soutěže mladých programátorů, kterou pro studenty středních škol pořádá v pavilonu Svaz strojírenské technologie. Siemens vybaví soutěžní učebnu deseti pracovišti, na nichž budou v průběhu veletrhu řešit úlohy studenti, kteří si pro vypracování soutěžního zadání zvolili řídicí systém Sinumerik. Firma vítězům rovněž věnuje věcné ceny. 

Sinumerik 808D – velký pomocník pro malé stroje

Ve stánku společnosti Siemens bude představen nejnovější přírůstek do skupiny řídicích systémů CNC: Sinumerik 808D. Jde o ekonomickou variantu řídicího systému určenou pro jednodušší tříosé stroje, jež přináší výhody soustruhům CNC a frézkám z nižší výkonnostní kategorie. Tento kompaktní a robustní systém se snadno a pohodlně obsluhuje. Názorné a výkonné funkce CNC přispívají k větší přesnosti obrobku a zkracují dobu obrábění. Společně s pohonem Sinamics V60 a servomotorem Simotics 1FL5 je Sinumerik 808D ideální systém CNC pro nižší výkony. V budoucnu by měl nahradit současný systém Sinumerik 802S pro standardní obráběcí stroje.

Jakožto řídicí systém na bázi ovládacího panelu je Sinumerik 808D vybaven všemi potřebnými rozhraními (včetně vstupů a výstupů pro PLC) integrovanými do jednoho kompaktního zařízení, což značně zjednodušuje obsluhu. Ovládací panel je připojen prostřednictvím jednoduchého rozhraní USB (plug&play) a je vybaven stejně ergonomicky navrženým přepínačem jako systémy CNC nejvyšší řady. Rozhraní USB na přední straně ovládacího panelu umožňuje používat externí USB paměť k přenosu výrobních programů a nástrojových dat.

Hlavním rysem systému Sinumerik 808D je jeho jednoduché a intuitivní ovládání. Uživatelské rozhraní Sinumerik Operate Basic přichází s novým nástrojem v podobě dialogového okna s názvem Sinumerik startGuide. To uživatele provede krok za krokem celým procesem nastavení stroje, a tím značně urychlí jeho uvedení do provozu. CNC počítá s 80bitovou přesností s pohyblivou desetinnou čárkou (NanoFP), aby nevznikaly chyby při zaokrouhlování. Přestože je Sinumerik 808D ekonomicky nejúspornější člen produktové řady pro obrábění CNC, je dodáván s chytrým technologickým paketem MDynamics pro frézování, který umožňuje optimální kontrolu pohybu. Výsledkem je vyšší produktivita a současně lepší kvalita povrchu. 

Sinumerik 828D a 840D – střední a nejvyšší řada

Kromě novinky v oboru systémů CNC Siemens v podobně mobilních tréninkových kufrů představí i své zavedené řídicí systémy Sinumerik řady 828D a 840D. S tímto uceleným sortimentem řídicích systémů je nyní schopen vyhovět požadavkům zákazníků z celého výrobního spektra – od malých výrobců až po velké, plně automatizované závody.

Sinumerik 828D (obr. 1) byl původně vyvinut pro asijský trh a sériové použití většího počtu systémů na jeden typový stroj. Je primárně určen pro kompaktní obráběcí stroje střední výkonnostní třídy, jako jsou výkonné soustruhy a frézky v dílenských provozech. Tento kompaktní číslicový systém zvládá náročné funkce CNC jako např. kinematické transformace a pokročilou správu nástrojů. Řídicí systém je uložen v robustním operátorském panelu, v němž jsou integrovány funkce CNC, programovatelný automat, operátorské rozhraní, resp. odměřování a řízení pohybu šesti pracovních os stroje. Sinumerik 828D lze programovat plně dialogovým způsobem, ve vyšším programovacím jazyce i jazyky podle normy ISO, což umožňuje jeho použití kdekoliv na světě.

Sortiment systémů CNC doplňuje nejvyšší řada Sinumerik 840D (obr. 2), určená pro řízení pohybu až 31 pracovních os obráběcího stroje a složitých úloh CNC. Tento systém se špičkovými funkcemi se velmi pohodlně nastavuje a dovoluje snadné měření. Dosahuje maximální přesnosti použitím víceosé kinematické analýzy a umožňuje korigovat i ty nejmenší chyby za chodu stroje. Využívá dynamické pohony a dokonale přizpůsobené postprocesory se softwarem NX CAM značky Siemens PLM Software. 

Vřeteno s rychlostí 40 000 otáček za minutu

V expozici společnosti Siemens nebudou chybět ani produkty dceřiné firmy Weiss Spindle Technology GmbH. Na veletrhu bude vystaven nejnovější typ vřetena HSK-E40 a současně způsob jeho zapojení do systému, včetně nových snímačů polohy VS Sensorik. Vřeteno Weiss HSK-E40 je jako asynchronní elektropohon vhodné na většinu typů obráběcích strojů, především však tam, kde je zapotřebí pohon s vyššími otáčkami. Právě v náročných podmínkách plně vyniknou jeho špičkové vlastnosti, především maximální rychlost 40 000 otáček za minutu. Vystavený model bude z provozních důvodů statický. 

Siemens PLM Software – spojení s nejlepšími

Globální konkurence vede ke kratším životním cyklům výrobků, častým inovacím a vyžaduje snižování nákladů. Dodavatelé jsou nuceni vyvíjet stále komplexnější výrobky ve více variantách a s kratším cyklem od prvotní nabídky po dodání. Reakcí na tyto požadavky trhu je software Product Lifecycle Management (PLM), který výrobním podnikům pomáhá optimalizovat procesy a zvyšovat efektivitu.

Obchodní jednotka Siemens PLM přináší v souladu s mottem Chytřejší rozhodnutí, lepší výrobky software pro všechna podniková oddělení – od plánování výroby, přes konstrukci, vlastní výrobu, prodej, až po zákaznický servis. Návštěvníkům veletrhu budou představeny softwarové nástroje NX (integrované řešení pro návrh, simulaci a výrobu), Teamcenter (světově nejrozšířenější software PLM pro správu dat) a Tecnomatix (virtuální ověření výroby a výrobních procesů).

Významným zákazníkem používajícím softwarové nástroje PLM značky Siemens je tým Infiniti Red Bull Racing, který již mnoho let patří mezi nejlepší týmy mistrovství světa formule 1. Stáj Infiniti Red Bull Racing využívá software NX pro vývoj svých závodních monopostů a Teamcenter pro správu dat. Expozice Siemens hostům veletrhu nabídne jedinečnou příležitost na vlastní oči spatřit závodní monopost stáje Infiniti Red Bull Racing v životní velikosti.

Součástí prezentace Siemens PLM Software bude také oficiální představení novinky Solid Edge se synchronní technologií 6, která je určena pro konstruktéry. Nová verze Solid Edge bude předvedena ve středu 9. října v sále 102 administrativní budovy a zájemci o účast se musí předem registrovat na internetové adrese www.siemens.cz/plm.

(Siemens)

Obr. 1. Kompaktní řídicí systém Sinumerik 828D pro náročné funkce CNC

Obr. 2. Nejpokročilejší řídicí systém Sinumerik 840D pro řízení pohybu až 31 pracovních os obráběcího stroje

Obr. 3. Vizualizace na operátorském panelu řídicího sys­tému Sinumerik

Obr. 4. Testování závodních monopostů Infi­niti Red Bull Racing