Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Siemens na EXPO 2000 v Hannoveru

Automa 5/2000

[tisková informace Siemens s. r. o.]

Siemens na EXPO 2000 v Hannoveru

Pod mottem Siemens – we make knowledge work for you se společnost Siemens prezentuje na světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru ve dnech 1. 6. - 31. 10. 2000 jako globální firma 21. století. Motto sjednocuje témata všech expozic společnosti do jednoho celku se záměrem přiblížit návštěvníkům výstavy představu společnosti Siemens o tom, co to je informační společnost založená na vědomostech a znalostech, jaké možnosti nyní nabízí a jaké může v budoucnosti nabídnout každému z nás.

Jeden z pavilonů má název Mediaverse of the Knowledge Society a je rozdělen do dvou hlavních částí. V jedné probíhá jevištní show a druhá část je nazvána WisDome.

Interaktivní multimediální show oslovuje publikum doslova vtažené do centra děje jedním zasadním poselstvím: společnost založená na vědomostech a znalostech přináší zcela nové možnosti a perspektivy všem svým členům.

Po shlédnutí show se návštěvníci přesunou do části WisDome, kde je jim promítnut desetiminutový film představující netradičním způsobem pět světových kontinentů. Film je promítán současně na pěti obrazovkách a ukazuje globální spolupráci při řešení technických problémů v budoucnosti. Byl vyroben mladými filmovými režiséry speciálně pro společnost Siemens a natáčen byl v Shangai, Melbourne, Los Angeles, Keni a ve Vídni.

Společnost Siemens se také prezentuje v tematické expozici s názvem 21. století, v jejímž rámci nabízí návštěvníkům svou vizi města Shanghai v roce 2030 a 2070. Působivý scénář vznikl pod patronací společnosti Siemens za spolupráce mezinárodního týmu se zástupci tohoto čínského megaměsta.

Vedle své účasti jako vystavovatel je společnost Siemens také výhradním dodavatelem informačních technologií pro EXPO 2000. Mimo jiné instalovala kompletní informační systém pro návštěvníky. Další informace nabízí http://www.siemens.de/expo2000