Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Siemens Innovation Day

Jakými směry se bude ubírat výzkum a vývoj společnosti Siemens a jakou inovační strategii zvolí pro příští roky, to se mohly dovědět dvě stovky investorů, novinářů a dalších vlivných lidí v prosinci v Mnichově na akci nazvané Innovation Day.

Ve fiskálním roce 2017 upevnil Siemens svou pozici v oblasti softwarových řešení a digitálních služeb. Tržby v těchto oborech vzrostly oproti roku 2016 o 20 % na 5,2 miliardy eur. Z toho 4 miliardy eur připadají na software a 1,2 miliardy eur na digitální služby.

Firma chce urychlit inovace, a proto ve fiskálním roce 2018 ještě zvýší své výdaje na výzkum ze zhruba 5,2 miliardy eur ve fiskálním roce 2017 na více než 5,6 miliardy eur v roce letošním. Ve výzkumu a vývoji pracuje celkem 40 000 zaměstnanců. Vývojové aktivity společnosti Siemens dokládá i celkem 63 000 patentů.

Na akci Innovation Daly – v soutěži Výzkumníci roku 2017 – společnost Siemens ocenila třináct výzkumníků firmy a externích vědců. Vědci z Německa, Rakouska, USA a Dánska registrovali celkem 1 297 vynálezů, z nichž 920 bylo patentováno. Mezi letošními vítězi jsou tři týmy, což dokazuje, že inovace jsou v současné době většinou výsledkem společného úsilí. Vynálezy oceněných výzkumníků se zaměřují na rozmanité obory, od digitální napájecí sítě zítřka až po zařízení, která podstatně zdokonalí diagnostiku v medicíně, či proudové kolektory pro elektrický pohon konvenčních nákladních aut. 

Digitalizace

Digitalizace byla představena jako důležitý obor společnosti Siemens. Společnost otevřela v sedmnácti zemích světa dvacet center pro aplikaci cloudového systému MindSphere. Jednotlivá centra se zaměřují na konkrétní odvětví, v nichž Siemens působí. Cloudový operační systém MindSphere je platforma nabízená jako služba (PaaS – Plaform as a Service), která umožňuje vyvíjet digitální řešení a služby. Nesmírná množství dat generovaných zařízeními, provozy nebo rozsáhlými infrastrukturami jsou v MindSphere rychle a efektivně shromažďována a analyzována tak, aby je bylo možné využívat k optimalizaci. 

Klíčové technické směry

Technický ředitel společnosti Siemens Roland Busch pّedstavil na akci Siemens Innovation Day nejdùležitىjší technické oblasti, tzv. CTT (Corporate Core Technologies), které zaručí dlouhodobý úspěch společnosti a jejích zákazníků. Na CCT bylo vyčleněno asi 500 milionů eur z výdajů společnosti. 

Aditivní výroba

Siemens je jak uživatelem, tak i dodavatelem zařízení pro aditivní výrobu. Jako dodavatel pokrývá celý digitální řetězec, od softwaru PLM pro 3D tisk po pokročilé simulační nástroje, inženýrské služby a realizaci 3D tisku. 

Autonomní robotika

Společnost Siemens dodává robotická manipulační řešení a autonomně vedená vozidla. Na vývoji autonomních systémů spolupracuje s univerzitami a výrobci v Evropě a v USA. 

Blockchain

Výzkum společnosti Siemens se zaměřuje na finanční a právní transakce peer-to-peer v decentralizovaných databázích přesahujících hranice korporací. Vyvíjená řešení se uplatní mimo jiné při obchodování s elektřinou na složitých trzích nebo při digitálním poskytování služeb. 

Propojená (e)mobilita

Společnost Siemens poskytuje integrované a udržitelné systémy pro řízení dopravy. Cílem je zahrnout inteligentní systémy do nových internetových struktur a propojit různé zdroje informací. Nadále zkoumá budoucí komunikační technologie a síťové architektury. 

Konektivita

Inteligentní propojení systémů a komponent neboli internet věcí (IoT) je pro společnost Siemens důležitým nástrojem digitalizace. Digitalizace a konektivita jsou zásadní pro její úspěch v oblasti automatizace procesů, výroby a energetiky. 

Budoucnost automatizace

V automatizaci využívá Siemens kombinaci nejnovějších technologií, jako je umělá inteligence, průmyslový internet věcí a digitální dvojčata. Zaměřuje se na inteligentní funkce zařízení, použití otevřených, prefabrikovaných modulárních jednotek a na operační systémy založené na cloudu. 

Materiály

Rovněž vyvíjí kovové slitiny, ochranné nátěry, vyztužené plasty a izolační pryskyřice pro turbíny, motory a generátory, ale i software a zařízení pro navrhování specifických materiálů, včetně programů pro 3D tisk. 

Výkonová elektronika

Při neustálém rozvoji internetu věcí je stále důležitější co nejvýkonnější elektronika. Snahy společnosti Siemens se soustřeďují na funkční integraci, flexibilní modulární a škálovatelné architektury a inteligentní softwarově vymezené převodové systémy. 

Simulace a digitální dvojče

Společnost Siemens dodává nástroje pro vytváření a používání digitálních dvojčat zařízení. Koncepce digitálního dvojčete jako ústřední prvek digitalizace umožňuje systémům sledovat svůj vlastní stav a simulovat budoucí chování v reálném čase a dává možnost efektivně projektovat a zkracovat návrhové cykly. 

Kybernetická bezpečnost

Siemens provozuje tři centra pro kybernetickou bezpečnost a poskytuje zákazníkům bezpečné produkty a systémy. Monitoruje své vlastní systémy a zajišťuje služby kybernetické bezpečnosti pro provozovatele elektrických přenosových sítí a pro ochranu tomografů a dalších zobrazovacích produktů před viry. 

Analýza dat a umělá inteligence

Analýzy rozsáhlých dat pomocí nástrojů umělé inteligence využívá Siemens v mnoha oblastech např. k vytváření digitálních platforem pro výrobní provozy apod. 

Distribuované energetické systémy

Na dvou případových studiích byly představeny služby společnosti Siemens v energetice. Pro nový informační systém finského provozovatele přenosové soustavy Fingrid dodal Siemens dva nástroje pro správu a analýzu sítí, a to PS ODMS pro správu modelů a PSS E pro správu sítě a simulace.

Dánský provozovatel elektrické sítě NRGi využívá systém EnergyIP společnosti Siemens ke sběru a zpracování dat z inteligentních měřičů. Provozovatel tak může měnit funkce měřičů i správy sítě, aniž by navštívil domácnosti.          

Ukládání energie

Společnost Siemens se zaměřuje na tři hlavní oblasti technologií skladování energie: přeměnu vody na kyslík a vodík (PEM elektrolýza), elektrolýzu oxidu uhelnatého a převod dusíku a vodíku na čpavek. 

Průmyslový software

Siemens má nyní silnou pozici v oboru průmyslového softwaru a jeho odborníci pracují na projektech a vytvářejí inovativní software pro digitalizaci. Různé typy průmyslového softwaru řeší různé úlohy v podnicích a efektivně využívají synergii a brání duplicitní práci. 

(ev)

Obr. 1. Technický ředitel společnosti Siemens Roland Busch představil klíčové technické obory firmy