Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Siemens doplňuje sortiment Coriolisových průtokoměrů Sitrans

Společnost Siemens doplňuje svou nabídku Coriolisových hmotnostních průtokoměrů. Pro úlohy plnění a dávkování kapalin i plynů jsou určeny digitální převodníky Sitrans FCT030 a FCT010, které nyní mohou být kombinovány s Coriolisovými průtokoměry Sitrans FC Mass 2100 a Sitrans FC300 pro jmenovité světlosti od DN 1,5 do DN 15. K jejich výhodám patří přesnost měření průtoku 0,1 %, přesnost měření hustoty s nejistotou do 0,5 kg/m3 a zpracování měřicího signálu s frekvencí vzorkování 100 Hz. Vzhledem k tomu jsou tyto průtokoměry vhodné např. pro plnicí stroje v potravinářském průmyslu.

Sortiment byl doplněn i na straně velkých průtoků: k dosavadním průtokoměrům o světlostech DN 15 až DN 80 přibyly varianty Sitrans FCS400 pro světlosti DN 100 a DN 150. Průtokoměry FCS400 se vyznačují robustní konstrukcí, odolností proti rušivým vibracím z okolí a množstvím variant procesních připojení pro běžná i sanitovatelná zařízení.

Zdokonaleny byly též převodníky FCT030. Nyní jsou dostupné i ve variantě s montáží na zeď a s možností kompletní konfigurace na dálku. Pro komunikaci lze využít Modbus nebo Profibus-DP či PA. Na paměťovou kartu, jež je součástí převodníku, se ukládá až 100 záznamů: provozních parametrů, diagnostických dat nebo záznamů o změnách nastavení.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: industry.cz@siemens.com, www.siemens.com/coriolis