Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Siemens, divize Automatizace a pohony (A&D)

číslo 8-9/2003

Siemens, divize Automatizace a pohony (A&D)

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je pro divizi Automatizace a pohony (A&D) společnosti Siemens nejen významnou příležitostí k představení nových produktů a řešení, ale i tradičním místem setkání se zákazníky a partnery.

Obr. 1.

Expozice Siemens bude umístěna ve výstavním pavilonu Z, stánek číslo 78.

Automatizace

Obchodní úsek Průmyslové automatizační systémy (A&D AS) představí rodinu systémů Simatic – od nejmenšího systému Simatic S7-200, přes nejprodávanější řídicí systém střední třídy Simatic S7-300 až po řídicí systém pro nejnáročnější aplikace Simatic S7-400, včetně komponent pro bezpečnostní úlohy. Právě ve střední kategorii přichází firma Siemens s novým typem řídicí jednotky (CPU) Simatic S7-317 ve čtyřech různých variantách (obr. 1): 317-2DP je standardní CPU se dvěma rozhraními Profibus, 317F-2DP je CPU pro aplikace s bezpečnostními funkcemi (doplňuje stávající rozhraní CPU 315F-2DP), 317-2PN//DP je CPU s rozhraními Profibus a Profinet a varianta 317T- 2DP je CPU doplněná funkcí pro řízení pohybu.

Obr. 2.

Významná letošní novinka, mobilní panel, který získal Zlatý Amper 2003, bude součástí expozice Simatic HMI (Human Machine Interface). Mobilním panelem se lze připojit k ovládané technologii v místech, jež si uživatel zvolí, a s jeho pomocí lze dělat okamžité zásahy přímo v provozu. Mobilní panel se vyrábí ve třech typových provedeních a je vybaven zajímavými funkcemi – blíže viz [sk: Zlatý Amper 2003. Automa, 2003, č. 6, s. 59.].

Součástí expozice bude také nová řada nejmenších logických modulů LOGO! (obr. 2). LOGO! je univerzální logický modul, který lze použít např. pro řízení osvětlení, ovládání rolet, výkladních skříní, pro řídicí systémy závor, ventilační systémy, vodní čerpadla apod. Předností nové, již páté řady modulu LOGO! je větší výkon, rychlost, rozšířená paměť a nové funkce. Paměť má dvojnásobnou kapacitu pro uložení až 130 bloků programu. Bližší informace viz [Halva, T.: Nová generace logického modulu LOGO!. Automa, 2003, č. 6, s. 22].

Nízkonapěťová spínací technika

Obr. 3.

Siemens je významným inovátorem v oblasti polovodičových stykačů. Stykači nové konstrukční řady Sirius SC (obr. 3), které představí obchodní úsek Nízkonapěťová spínací technika (A&D CD), lze nahradit stávající relé i stykače v průmyslových rozváděčích. Polovodičové stykače jsou nabízeny v konstrukčním provedení „kostka„ 45 × 45 mm nebo ve standardním krytu šířky 22,5 mm, stejně jako přístroje z řady Simirel.

Stykače se od relé liší tím, že jsou opatřeny optimálně dimenzovaným chladičem a při jejich použití není nutné zdlouhavě počítat chlazení. Všechny dodávané druhy připojovacích svorek (šroubové, bezšroubové nebo svorky pro připojení vodičů ukončených kabelovými oky) respektují požadavek na krytí IP20 bez dodatečných opatření. Připojovací svorky jsou umístěny na stykači tak, že přívod energie je shora a připojení zátěže zdola. Polovodičová relé a stykače jsou dodávány pro spínání proudů v rozsahu 10 až 90 A a pro použití při teplotě okolí do +40 °C při 100% zatížení.

K této řadě jsou dodávány i různé moduly. Modul pro hlídání zátěže sleduje odběr šesti nebo dvanácti spotřebičů připojených na jeden spínač. Závada na spotřebiči, přerušený okruh či vadný polovodičový spínací prvek jsou indikovány pomocí LED na stykači. Stav stykače lze také vyhodnocovat s využitím PLC.

Druhým modulem je analogově-digitální převodník, který lze připojit k regulátorům teploty s analogovým výstupem. Třetím modulem dodávaným v současné době je modul regulace výkonu. Je určen k pozvolnému dosažení plného výkonu např. u žárovek, k regulaci konstantního výkonu spotřebiče při kolísání napájecího napětí nebo k zamezení vlivu stárnutí topných prvků.

Pohony velkých výkonů

Těžiště nabídky obchodního úseku Pohony velkých výkonů (A&D LD) je v oblasti regulovaných a neregulovaných pohonů při přepravě vody (vodárny), uhlí (pásové dopravníky v dolech a elektrárnách), plynů (kouřové ventilátory v elektrárnách a továrnách) nebo při válcování oceli.

Obr. 4.

V současné době roste zájem o dodávky synchronních generátorů z tuzemského závodu SEM Drásov pro vodní a větrné elektrárny, zaoceánské lodě a rekonstrukce dieselelektrických lokomotiv.

Siemens dodává celou řadu synchronních generátorů, které splňují požadavky kladené na stroje provozované v podmínkách železniční trakce. V letošním roce bude veřejnosti představeno generátorové soustrojí určené pro modernizaci původní dieselelektrické posunovací lokomotivy řady 735, po rekonstrukci označené 736 (obr. 4). Hlavní agregát tvoří dieselový motor Caterpillar 3512 DI-TA, který pohání nový hlavní trakční generátor Siemens 1FC2 454-4BO92-Z o výkonu 810 kV·A a generátor 1FC2 282-4BO99-Z o výkonu 100 kV·A, jenž napájí pomocné pohony, jako jsou ventilátory pro chlazení trakčních motorů nebo kompresory. Oba tyto synchronní generátory dodává firma Siemens zkompletované v soustrojí včetně převodů. Motorgenerátorové soustrojí s motorem Caterpillar, které bude na veletrhu představeno, sestavuje firma ČMKS Holding, a. s. Modernizaci lokomotiv 736 realizuje slovenská firma ŽOS Zvolen.

Standardní pohony

Obr. 5.

Siemens přichází s novou koncepcí platformy Sinamics, která je schopna splnit nejrůznější požadavky a nabídnout řešení vypracovaná „na míru„. Systém nabízí zákazníkům všechny potřebné přístroje a komponenty pro řešení pohonů, ať už jde o jakoukoliv oblast použití nebo výkonovou třídu. Všechny pohony Sinamics mají společnou koncepci softwaru a hardwaru. Například Sinamics G150 je měnič pro pohony čerpadel, Sinamics S120 je univerzální modulární měnič. Nejmenší součástí řady Sinamics je měnič Sinamics G110 (obr. 5). Premiéru měl na dubnovém veletrhu Hannover Messe a české veřejnosti se nyní poprvé představí v Brně. Sinamics G110 je určen pro široké uplatnění v průmyslových pohonech v oblasti výkonů 0,12 až 3 kW. Mezi jeho přednosti patří snadná instalace, jednoduché ovládání, krátká doba potřebná pro nastavení a možnost přesné regulace frekvence. Lze jej využít např. pro pohony pásových dopravníků, čerpadel a ventilátorů v textilním průmyslu. Zajímavé je využití v pohyblivých billboardech.

Automatizace v obrábění

V oblasti obráběcích strojů je pro zákazníky v letošním roce připravena podstatná změna. Původní orientace pouze na výrobce obráběcích strojů se rozšiřuje i na jednotlivé uživatele těchto strojů. Expozice obchodního úseku Řídicí systémy a pohony obráběcích strojů (A&D MC MT) firmy Siemens bude letos součástí hlavního stánku v hale Z.

Bude zde vystaven simulační software Sinutrain, který zahrnuje tréninkové programy pro uživatele řídicích systémů obráběcích strojů. Součástí systému Sinutrain jsou také demonstrační verze aplikací Jobshop, které zjednodušují obsluhu stroje a práci programátorů.

Těžištěm nabídky firmy Siemens v oblasti obrábění jsou dodávky CNC systémů, pohonů a motorů pro obráběcí a speciální stroje a roboty. Siemens nabízí také možnost rekonstrukce a modernizace stávajícího strojového parku – retrofit. Součástí nabídky jsou i odborná školení zaměřená na obsluhu, programování a servis řídicích systémů pro obrábění. Blíže se o nabídce pro retrofit obráběcích strojů mohou zájemci dozvědět v článku v tomto čísle na str. 62.

(Siemens; foto 1-3, 5: Siemens, foto 4: Bohumil Skála)

Inzerce zpět