Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Siemens a Bentley uzavřely partnerství s cílem optimalizovat investiční projekty

Společnosti Siemens PLM a Bentley Systems představily 27. srpna 2018 společné integrované řešení, které umožní podnikům efektivně realizovat strategické investiční projekty, jejichž cílem je modernizace kapitálového majetku firem. Jde o integraci portfolia Teamcenter od společnosti Siemens a produktů Connected Data Environment (CDE) a ProjectWise od společnosti Bentley. Teamcenter je systém pro správu životního cyklu produktu (PLM – Product Lifecycle Management) a ProjectWise je platforma pro spolupráci konstrukčních firem, kterou využívá 43 firem patřících do žebříčku Top 50 Design Firms. Nová nabídka, která je pokračováním strategické aliance společností Siemens a Bentley ohlášené v roce 2016, unikátním způsobem rozšíří transparentnost správy projektování a návrhu strategických investičních projektů.

Prvotřídní schopnosti systémového inženýrství a správy požadavků spolu se simulací životního cyklu konstruovaných komponent v rámci systému Teamcenter jsou nyní doplněny řešením CDE od společnosti Bentley, které využívá digitální dvojče projektu. Digitální dvojčata umožňují zajistit synchronizaci daného projektu napříč dodavatelským řetězcem. Může tak být průběžně ověřován aktuální stav projektu. Napojením digitálních dvojčat na tok projektových dat mohou firmy snížit náklady na realizaci projektů a vyvarovat se překročení stanovených limitů a současně zvýšit své provozní marže zvýšením produktivity a snížením režijních nákladů. Podniky tak dokážou dodržet konzistentní pracovní postupy v souladu s ekonomickým plánem a řízením programů a projektů a tím urychlit realizaci kapitálových projektů, zamezit vícenákladům a zlepšit plánované výstupy projektu.

Příkladem mohou být projekty modernizace v energetice. Na takových komplexních a nákladných projektech typicky spolupracuje mnoho pracovních skupin. Rozšíření nástroje Teamcenter o funkce CDE pro realizaci projektů zajišťuje transparentnost toku digitálních dat mezi propojenými 2D a 3D modely, které tak dynamicky odrážejí aktuální stav projektu. To umožňuje průběžnou úpravu konstrukčních a inženýrských dat, která jsou pak pro vizualizaci a analýzu přístupná členům týmů v širším podnikovém a dodavatelském řetězci. Začlenění nástrojů projektového inženýrství a konstrukčních modelů do tohoto integrovaného řešení dovoluje provádět nejrůznější simulace v procesu řízení projektů, kdy cílem je předvídat problémy v reálném světě a poskytnout tak více informací pro rozhodování prostřednictvím pochopení dopadu změn návrhu na situaci v reálném čase.

Popisované řešení bude na trhu dostupné začátkem roku 2019.

(jh)