Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Seznam zkratek

číslo 2/2005

Seznam zkratek

AC

Alternative Current

AI

Analog Input

AO

Analog Output

ATEX

Atmosphères Explosibles

CAN

Controller Area Network

CCTV

Closed Circuit TV

CD

Compel Data

CENELEC

Comité européen de normalisation electrotechnique, Europská organizáce pro standardizaci v elektrotechnice

CF

compact flash

CiR

Configuration in Run

COTS

Components-Of-The-Shelf

CPU

Central Processor Unit

CRM

Customer Relationship Management

CSD

Circuit Switched Data, metoda přepojování okruhů

DCS

Distributed Control System, decentralizovaný řídicí systém

DDC

Direct Digital Control, přímé číslicové řízení

DMA

Direct Memory Access

DTMF

Dual Tone Multiple Frequency, systém souběžné detekce u modemů

EAM

Enterprise Asset Management, správa výrobních prostředků

ECAD

Electronic Computer-Aided Design

EDDL

Electronic Device Description Language, jazyk na popis prístrojov

EDGE

Enhanced Data rates for Global Evolution

ERP

Enterprise Resource Planning

EZS

elektronická zabezpečovací signalizace

FB

Function Block, funkčný blok

FBD

Function Block Diagram

FBS

Field Bus System, prevádzkový komunikačný systém

FCS

Field Control System, prevádzkový riadiaci systém

FF

Foundation Fieldbus

FIPA

Foundation for Intelligent Physical Agents

FMMU

Fieldbus Memory Management Unit

GPRS

General Packet Radio Service

GSM

Global System for Mobile Communication

HART

Highway Addressable Remote Transducer

HMI

Human-Machine Interface

HMS

Holonic Manufacturing Systems, mezinárodní konsorcium pro holonické výrobní systémy

HSE

High Speed Ethernet

I/O

Input/Output

IEC

International Electrotechnical Commission, Medzinárodní normalizační organizace pro elektrotechniku

IL

Instruction List

IMS

Intelligent Manufacturing Systems, mezinárodní organizace pro inteligentní výrobní systémy

IP

Internet Protocol

IPC

Industrial PC, průmyslový počítač typu PC

ISA

The Instrumentation, Systems, and Automation Society, americká standardizační organizace

ISEL

Input Selector Block

ISO

International Standard Organisation, Medzinárodní standardizační organizace

IT

Information Technology

JTC

Joint Technical Commission, společná technická komise

LAS

Link Active Scheduler

LCC

Life Cycle Costs, celkové prevádzkové náklady

LD

Ladder Diagram

MaR

měření a regulace

MAS

Multiagent System

MTBF

Mean Time Between Failures

MVO

Multi-Variable Optimization

NAMUR

Normenarbeitsgemeinschaft Mess- und Regeltechnik, zájmové sdružení pro normalizaci v oblasti měření a reguláce v SRN

NVRAM

Non-Volatile Random Access Memory

OPC

Object (Linking and Embedding) for Process Control

PCI

Peripheral Component Interconnect, standard vysokorychlostní počítačové sběrnice

PHY

Physical Layer Protocel

PID

proporcionální, integrační, derivační

PLC

Programmable Logic Controller, programovatelný automat

PWM

Pulse Width Modulation

RFID

Radio Frequency Identification

RIOS

Remote Input/Output System, systém vzdálených vstupů a výstupů

ROA

Return on Assets

ROI

Return on Investment

RT

Real Time

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

SERCOS

SErial Real-time COmmunications System, druh provozní sběrnice

SFC

Sequential Function Chart

SMS

Short Message Services

SNMP

Simple Network Management Protocol

ST

Structured Text

TCP

Transmission Control Protocol

VCR

Virtual Communication Relationship

VME

VersaModule Eurocard bus

WAP

Wireless Application Protocol