Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Setkání uživatelů řídicích systémů Honeywell 2010

Výroční setkání uživatelů řídicích systémů značky Honeywell, sedmnácté v řadě, se uskutečnilo v Hradci Králové ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2010. Pořádající firma Honeywell, spol. s r. o., připravila pro 70 účastníků setkání dvanáct odborných přednášek a stolní výstavku produktů. Po úvodní informaci o firmě (novinky za poslední rok, aktuální organizační struktura, současné projekty) následovaly přednáška Advanced Solutions o projektech tzv. pokročilého řízení realizovaných v regionu v uplynulých dvou letech, přednáška Energy Dashboard o možnostech sledování spotřeby energií v průmyslových podnicích a informace o aktualizovaném vizualizačním nástroji Uniformance Process Studio a o produktu Energy Manager. Jean-Marie Alliet z afilace Honeywell Europe poté v přednášce Technology Update obšírně informoval o celkové nabídce, novinkách a výhledových plánech společnosti Honeywell v oblasti řídicích systémů.
 
Druhý den setkání byl uveden aktuálními informacemi o činnosti servisního oddělení firmy, o nabízených službách a o možnostech migrace z řídicích systémů TDC/TPS/PlantScape na systém Experion PKS. Dále byly připomenuty osvědčený hybridní řídicí systém HC900, včetně novinek, a nový, menší systém Master Logic PLC (ML PLC), uvedený na evropský trh v roce 2009. V přednášce Řízení vodních elektráren pracovníci inženýrské firmy informovali o projektech řídicích systémů malých vodních elektráren na bázi systému HC900 realizovaných v České republice i zahraničí. Poté byl představen přesný optovláknový laserový lineární hlásič teploty značky Esser s dosahem až 8 000 m od firmy Honeywell Life Safety Austria GmbH a v závěrečné přednášce byl podán přehled sortimentu dodávaného divizí Honeywell Field Solutions (provozní převodníky tlaku a teploty, bezdrátová zařízení, regulátory, záznamníky dat, analytická technika, průtokoměry, hladinoměry atd.). Účastníci byli s technickou náplní i organizací setkání vesměs velmi spokojeni.

(sk)