Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Setkání uživatelů řídicí techniky Honeywell 2012

Devatenácté výroční setkání uživatelů řídicích systémů značky Honeywell se konalo v Litomyšli ve dnech 27. až 28. listopadu 2012. Pořádající firma Honeywell, spol. s r. o., připravila pro 62 účastníků setkání devět odborných přednášek a stolní výstavku produktů.

Na úvodní přehledovou informaci o dění ve společnosti za poslední rok navázala přednáška Servisní služby Honeywell o nabídce servisních služeb a možnostech migrace ze starších řídicích systémů na současný systém Experion PKS. Jednou z novinek je školicí kurz základů ladění PID regulačních obvodů. V přednášce Turbínový kontrolér – zkušenosti z aplikace byl představen projekt zavedení regulátoru turbíny na bázi řídicí jednotky C300 na turbíně TG21/22 ve společnosti United Energy, Komořany, realizovaný v létě 2012. V přednášce Technology Update – Sustain.Ability Jean-Marie Alliet z afilace Honeywell Europe především představil generačně nový řídicí systém Expe­rion® PKS Orion s univerzálními kanály I/O (s programovou volbou AI/AO/DI/DO), virtualizací výpočetních systémů a rozšířenými možnostmi operátorských rozhraní. Poté bylo v přednášce Profit Suite AES – APC projekty pojednáno o současném nástroji pro pokročilé řízení a podán přehled řešených projektů.

Druhý den setkání byl v přednášce Main­tenance Mate na příkladu z praxe představen nástroj pro řízení údržby objektů budov a výrobních prostor. Přednáška Společnost A. Hock se představuje informovala o obnovení výroby regulačních ventilů Honeywell ve firmě A. Hock MSR- und Electronic Service GmbH. Přednáška Procesní měření a řízení poskytla přehled výrobního programu společnosti Honeywell v oblasti provozních přístrojů a kompaktních regulátorů včetně unikátních převodníků tlaku řady Smart­Line a systému kompaktních řídicích jednotek RC500. Setkání uzavřela přednáška Integrované řešení bezpečnosti průmyslových areálů a dopravní infrastruktury s živou ukázkou fungování radarového dohledu.

Účastníci byli s odbornou náplní i organizací setkání vesměs velmi spokojeni.             

(sk)