Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Setkání uživatelů řídicí techniky Honeywell 2012

Devatenácté výroční setkání uživatelů řídicích systémů značky Honeywell se konalo v Litomyšli ve dnech 27. až 28. listopadu 2012. Pořádající firma Honeywell, spol. s r. o., připravila pro 62 účastníků setkání devět odborných přednášek a stolní výstavku produktů.

Na úvodní přehledovou informaci o dění ve společnosti za poslední rok navázala přednáška Servisní služby Honeywell o nabídce servisních služeb a možnostech migrace ze starších řídicích systémů na současný systém Experion PKS. Jednou z novinek je školicí kurz základů ladění PID regulačních obvodů. V přednášce Turbínový kontrolér – zkušenosti z aplikace byl představen projekt zavedení regulátoru turbíny na bázi řídicí jednotky C300 na turbíně TG21/22 ve společnosti United Energy, Komořany, realizovaný v létě 2012. V přednášce Technology Update – Sustain.Ability Jean-Marie Alliet z afilace Honeywell Europe především představil generačně nový řídicí systém Expe­rion® PKS Orion s univerzálními kanály I/O (s programovou volbou AI/AO/DI/DO), virtualizací výpočetních systémů a rozšířenými možnostmi operátorských rozhraní. Poté bylo v přednášce Profit Suite AES – APC projekty pojednáno o současném nástroji pro pokročilé řízení a podán přehled řešených projektů.

Druhý den setkání byl v přednášce Main­tenance Mate na příkladu z praxe představen nástroj pro řízení údržby objektů budov a výrobních prostor. Přednáška Společnost A. Hock se představuje informovala o obnovení výroby regulačních ventilů Honeywell ve firmě A. Hock MSR- und Electronic Service GmbH. Přednáška Procesní měření a řízení poskytla přehled výrobního programu společnosti Honeywell v oblasti provozních přístrojů a kompaktních regulátorů včetně unikátních převodníků tlaku řady Smart­Line a systému kompaktních řídicích jednotek RC500. Setkání uzavřela přednáška Integrované řešení bezpečnosti průmyslových areálů a dopravní infrastruktury s živou ukázkou fungování radarového dohledu.

Účastníci byli s odbornou náplní i organizací setkání vesměs velmi spokojeni.             

(sk)