Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Setkání uživatelů knihoven VDA Automotive Bausteinkasten pro simulační software Plant Simulation

V pátek 29. září 2016 se v Berlíně uskuteční každoroční setkání uživatelů knihoven VDA Automotive Bausteinkasten pro simulační software Plant Simulation. Jde o nadstavbové knihovny prvků, díky kterým lze vytvářet modely pro účely simulačních studií v oboru automobilového průmyslu podle německého standardu VDI 3633 (Simulation von Logistik-,Materialfluss- und Produktionssystemen – Begriffe), rozšířeného v celé Evropě.

 
Letos bude na programu kromě dalších zajímavých bodů představení propojení knihoven VDA s nástrojem SimAssist pro uskutečňování a vyhodnocování simulačních experimentů. Účastníci setkání budou mít možnost klást otázky a předkládat náměty týkající se dalšího vývoje knihoven prvků VDA Automotive Bausteinkasten.
 
Účast na setkání je bezplatná. Předpokládá se zastoupení oddělení procesních simulací významných automobilových výrobců i specializovaných firem, z nichž mnohé se kromě realizace simulačních studií také podílejí na samotném vývoji knihoven prvků VDA Automotive Bausteinkasten. Zájemci o přihlášku se mohou obrátit na Gottfrieda Mayera ze společnosti BMW Group (gottfried.mayer@bmw.de).
 
Knihovny prvků VDA Bausteinkasten pro simulační software Plant Simulation jsou vyvíjeny pracovní skupinou VDA Arbeitsgruppe Ablaufsimulation, která byla v rámci sdružení německých automobilových výrobců VDA (Verband der Automobilindustrie) založena v roce 2005 (více viz www.vda-ablaufsimulation.de). Příkladem jsou knihovny prvků pro simulační modely logistických procesů, výrobních procesů svařoven, lakoven apod.
 
Cílem skupiny VDA Arbeitsgruppe Ablaufsimulation, jejímiž členy jsou renomovaní automobiloví výrobci a také firmy specializované na provádění simulačních studií a vývoj souvisejících softwarových nástrojů, je vytvářet nástroje, metody, rozhraní a standardy pro realizaci simulačních studií a tvorbu simulačních modelů. Související standard VDI 3633 je možné chápat jako analogii k normě ISO 9001. Dodržení této normy je často vyžadováno zadavateli simulačních studií z oboru automobilového průmyslu, kteří požadují univerzální opakovatelnou využitelnost simulačních modelů svých výrobních provozů.
 
Časopis Automa bude na setkání uživatelů knihoven VDA Automotive Bausteinkasten účasten. Postřehy a přehled nejzajímavějších příspěvků ze setkání našim čtenářům poskytneme v po skončení akce.
(jh)