Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Setkání kateder automatizace

Každoročně se před začátkem zimního semestru (obvykle začátkem září) konají setkání kateder automatizace. Setkávají se zde zástupci kateder a ústavů z českých a slovenských technických univerzit, které se zabývají výukou automatizace, informatiky a souvisejících oborů. Vzájemně se informují o aktuálním stavu svých kateder a ústavů, o novinkách a změnách, o řešených výzkumných projektech, o dosažených výsledcích a o zkušenostech s výukou. Tyto akce jsou příležitostí k neformálnímu přátelskému setkání kolegů ze společného oboru, k individuálním debatám a domlouvání spolupráce. Kromě představení pracovišť účastníků bývají na programu i odborné přednášky (minisemináře). Součástí programu bývají i exkurze, kulturní a společenské akce. Mediálním partnerem je pravidelně náš odborný časopis Automa. Setkání kateder se obvykle koná odděleně pro katedry a ústavy z technicky zaměřených fakult a fakult zaměřených na elektrotechniku a informatiku.

 

Principia Cybernetica 2015

Názvem Principia Cybernetica je tradičně označována konference pracovníků ústavů a kateder automatizace, kybernetiky a informatiky technických fakult vysokých škol a univerzit z České republiky a Slovenska. Letos se konala ve dnech 2. až 4. září v Kongresovém hotelu Jezerka, Seč-Ústupky. Organizátorem byla katedra řízení procesů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (www.upce.cz/fei/krp.html, pc2015@upce.cz). Konference se zúčastnili zástupci více než dvaceti kateder a ústavů z deseti technických univerzit ČR a SR. Seznam účastníků je na stránkách www.upce.cz/fei/krp/pc2015/ucastnici.html, kde jsou rovněž uvedeny všechny důležité informace o akci, včetně program konference a sborníku odborných příspěvků ke stažení ve formátu .pdf. Součástí programu byla i exkurze do tepelné elektrárny Chvaletice a prohlídka zámku Kačina. Hostitelem a organizátorem příštího setkání Principia Cybernetica 2016 bude Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky.
 
Z prezentací i z diskuse vyplynulo, že problémem mnoha pracovišť je nedostatečný počet studentů a malý zájem uchazečů o studium, zatímco firmy požadují podstatně větší počet absolventů, než mohou specializované katedry poskytnout. Někdy firmy katedrám „odlákají“ i studenty doktorského studia, protože jim mohou nabídnout plat podstatně vyšší, než jaké je stipendium doktoranda. V této situaci by firmy měly změnit svou personální politiku. Nestačí studenty jen získávat („lovit“) na vysokých školách, je třeba je tam nejprve „dodat“ a pomoci při jejich vzdělávání. Jednou z cest může být získat studenta už na střední škole, poskytnout mu stipendium podmíněné studiem na doporučené vysoké škole s podmínkou jejího úspěšného dokončení. Prospěšné jsou i další nepřímé aktivity, které vedou ke zvýšení zájmu žáků a studentů o studium technických předmětů (exkurze, besedy, zájmové aktivity). Smysl může mít i působení na rodiče.
 

SKAKUII 2015

Název SKAKUII je zkratka názvu konference Setkání kateder automatizace, kybernetiky, umělé inteligence a informatiky. Tato akce je tradičně určena pro představitele kateder a ústavů elektrotechnických a podobně zaměřených fakult technických univerzit z České republiky a Slovenska. Konala se ve dnech 8. až 9. září 2015 v nových prostorách Fakulty aplikovaných věd a Evropského centra excelence NTIS. Organizátorem byla katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Zúčastnili se jí zástupci čtrnácti pracovišť, jejichž seznam je uveden na webových stránkách skakuii2015.zcu.cz, kde je i program a texty odborných přednášek ke stažení. Součástí programu byla prohlídka Evropského centra excelence NTIS. Před společenským večerem se uskutečnila exkurze do prostor Plzeňského pivovaru Pilsner Urquell, kde účastníci nahlédli do historických i moderních prostor pivovaru a seznámili se s technologií výroby piva, s jejím řízením včetně využití kybernetiky. Hostitelem a organizátorem příštího setkání SKAKUII 2016 bude Ústav automatizace a měřicí techniky VUT Brno.

Ladislav Šmejkal