Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Setkání kateder automatizace

Automa 1/2000

(Bk)

Setkání kateder automatizace

Ve dnech 2. a 3. září 1999 se na VUT v Brně uskutečnilo tradiční setkání kateder automatizace. Jeho účastníci diskutovali o aktuálních problémech výuky tohoto oboru na vysokých školách. Hovořilo se o studijních plánech, ale také o materiálním zabezpečení výuky. Zúčastnění konstatovali, že zájem o studium technických oborů na vysokých školách není dostatečný a úroveň studentů, kteří se na technické obory hlásí, se neustále snižuje. Mluvilo se i o doktorandském studiu a výzkumné činnosti kateder. Diskutující seznámili své kolegy s  projekty, na nichž jejich katedry pracují.

Nedostatky nalezli účastníci setkání v komunikaci vysokoškolských pracovišť a průmyslových podniků. V této oblasti naproti tomu ocenili činnost odborných časopisů, které jejich činnost propagují.

V roce 2000 se bude konat mnoho odborných konferencí. Jednotliví diskutující seznámili své kolegy s návrhy témat a termínů konferencí, které budou pořádat jejich katedry, aby bylo možné akce koncepčně i termínově koordinovat tak, aby si navzájem zbytečně nekonkurovaly.

Odpoledne prvního dne setkání bylo věnováno prohlídce laboratoří pořádajícího Ústavu automatizace a informatiky VUT. Druhý den přijali účastníci pozvání na prezentaci výuky a vojenské techniky ve Vojenské akademii Brno. Katedra technické kybernetiky a vojenské robotiky Fakulty letectva a PVO byla spolupořadatelem setkání. Její pracovníci předvedli vysokou úroveň výuky na svém pracovišti.

Akce byla pro všechny zúčastněné příležitostí nejen k tomu, aby se setkali se svými kolegy, ale také aby si vyměnili své zkušenosti a prohloubili vzájemnou spolupráci.

Tento rok se bude setkání kateder konat na podzim v Plzni. Zúčastní se jej zástupci všech kateder automatizace, tedy i z elektrotechnických fakult, které měly dosud svá samostatná setkání.