Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Šestá konference NAMUR v Číně

Německé sdružení výrobců, dodavate­lů a uživatelů automatizační techniky pro obory s kontinuálními a dávkovými procesy NAMUR má dlouhodobě velký zájem o čín­ský trh. Rozvíjí zde své aktivity v oblasti standardizace a doporučení a koordinuje své úsilí s čínskými zákazníky německých a ev­ropských firem.

 
Vrcholnou akcí NAMUR v Číně je konference, jejíž šestý ročník se bude ko­nat 19. a 20. listopadu 2014. Pořadatelé předpokládají stejný počet účastníků jako loni, tj. přibližně 150. Jsou mezi nimi odborníci z čínských podniků působí­cích v oboru procesní výroby, zástup­ci čínských univerzit, standardizačních organizací a odborného tisku. Sponzo­rem akce letos bude firma Siemens, která konferenci doplní odborným seminářem a výstavkou.

(Bk)