Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Servisní služby k průmyslovým PC

číslo 2/2002

Servisní služby k průmyslovým PC

Obr. 1.

Už delší dobu nabízí společnost AutoCont svým zákazníkům možnost dokoupit ke kancelářským počítačům nadstandardní servisní služby. Od loňského podzimu existuje tato možnost také pro průmyslová PC se značkou AutoCont. Rozšíření servisních služeb i pro oblast průmyslových počítačů je logickou kalkulací, uvědomíme-li si, jak důležitý je bezporuchový provoz těchto zařízení. Průmyslová PC jsou v provozu velmi často využívána jako řídicí či vizualizační zařízení a jejich porucha je téměř vždy spjata s nemalými finančními ztrátami. Zvolí-li si však uživatel některý z vybraných typů průmyslových PC AutoCont, firma mu pomůže snížit riziko jeho ztrát na minimum. K tomu disponuje rozsáhlou sítí poboček; technici firmy AutoCont mohou u uživatele být (podle zvoleného programu) již čtyři hodiny po nahlášení závady.

Pojďme se tedy podrobněji podívat na jednotlivé programy služeb.

AC Asistent on site

Po zakoupení této služby z balíku AC Asistent získá uživatel záruční i pozáruční servis v místě instalace zařízení kdekoliv v České republice. Službu AC Asistent on site si lze zakoupit do 60 dnů po nákupu příslušného zařízení, a to maximálně na dobu pěti let.

AC Asistent in time

Služba AC Asistent in time (zkrácená doba opravy) je standardně nabízena ve třech různých kategoriích časových garancí. Je určena na počítačové sestavy definované výrobcem a je ji možné zakoupit také do 60 dnů po nákupu zařízení maximálně na dobu pěti let.

Kategorie časových garancí

AC Asistent in time 8/16
Při zakoupení této služby je garantováno odstranění závady do šestnácti pracovních hodin od nahlášení závady. Zahájení servisního zásahu je garantováno do osmi pracovních hodin. Jestliže závada není odstraněna do šestnácti pracovních hodin, je zákazníkovi bezplatně zapůjčeno náhradní zařízení. Servis je poskytován v pondělí až pátek, od 8 do 17 hodin.

AC Asistent in time 4/8
U této služby garantuje firma AutoCont odstranění závady do osmi pracovních hodin od nahlášení závady. Zahájení servisního zásahu je garantováno do čtyř pracovních hodin. Není-li závada odstraněna do osmi pracovních hodin, je zákazníkovi bezplatně zapůjčeno náhradní zařízení. Servis je poskytován ve stejné pracovní době jako v předchozím případě. Službu lze využívat do 100 km od Prahy, Brna a Ostravy.

AC Asistent in time 4/8 nonstop
U této služby platí stejné časové garance jako u AC Asistent in time 4/8, ale s tím rozdílem, že servis je poskytován nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu, včetně svátků. Také pro tuto službu platí omezení vzdálenosti do 100 km od Prahy, Brna nebo Ostravy.

Firma AutoCont připravila standardní varianty servisních služeb, které lze uzavřít na dobu až pěti let, ale existuje i možnost domluvit se na zvláštních podmínkách záručního a pozáručního servisu. Na speciální techniku firmy Nematron (www.nematron.com) jsou nabízeny některé servisní služby i v zahraničí.

Více informací je možné získat buď přímo ve firmě AutoCont Control Systems nebo na stránkách www.autocontcontrol.cz

(AutoCont Control Systems)

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel. 069/615 24 13-4
consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz

Inzerce zpět