Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Servisní robotika je ve světě trvale na vzestupu

Na tiskové konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem dne 12. října 2016 představil úřadující prezident Mezinárodní federace robotiky IFR (International Federation of Robotics) Joe Gemma novou výroční zprávu IFR o stavu oboru servisní robotika ve světě s podrobnými údaji o aktuální situaci na světovém trhu se servisními roboty. Článek uvádí vybrané údaje z tohoto dokumentu.

„Poptávka po servisních robotech pro profesionální, domácí i volnočasové použití překonává v poslední době historické rekordy a jejich prodej ve světě rychle roste,“ zdůraznil ve svém projevu Joe Gem­ma. „Vedle již stabilizovaného trhu s profesionálními servisními roboty dynamicky roste trh s osobními a domácími roboty a oba tyto segmenty trhu s roboty se postupně vyrovnávají. Očekává se, že za období mezi roky 2016 až 2019 dosáhnou tržby z prodeje všech druhů servisních robotů úctyhodných 45 miliard amerických dolarů.“

Nově představená přehledová analýza s názvem World Robotics –Service Robots 2016 [1] obsahuje množství důležitých údajů a informací, jako např. celosvětové statistiky o servisních robotech, aktuální analýzy trhu, příklady zajímavých použití servisních robotů a představení mezinárodní strategie výzkumu v servisní robotice. Na tvorbě dokumentu se aktivně podíleli odborníci Fraunhoferova ústavu pro výrobní techniku a automatizaci IPA (Institut für Produk­tionstechnik und Automatisierung) ze Stuttgartu pod vedením Martina Hägeleho, vedoucího oddělení robotických a asistenčních systémů v IPA a předsedy odborné sekce IFR pro servisní robotiku [2].

Servisní roboty pro profesionální použití

Celkový počet servisních robotů pro profesionální použití prodaných ve světě v roce 2015 vzrostl oproti roku 2014 o 25 %, přičemž tržby z prodeje vzrostly o 14 % na novou rekordní hodnotu 4,6 miliardy amerických dolarů (USD). Aktuální výhled pro všechny profesionální servisní roboty je velmi optimistický a prognostici IFR odhadují, že v období 2016 až 2019 se prodá přibližně 333 000 nových profesionálních robotických servisních jednotek v celkové ceně téměř 23,1 miliardy USD.

Mezi servisními roboty pro profesionální použití jsou podle objemu prodeje na prvních čtyřech místech lékařské roboty, zemědělské roboty, logistické roboty a roboty pro vojenské obranné systémy. Ve všech těchto čtyřech kategoriích je v období mezi roky 2016 až 2019 očekáván velmi dynamický růst s nárůstem tržeb až na celkových 21,6 miliardy USD, tj. 93,5 % z celkového objemu prodeje profe­sionálních servisních robotů. Růst bude přitom kopírovat současné rozložení tržeb podle kategorií robotů (oborů jejich použití – viz obr. 1).

V období 2016 až 2019 se v kategorii lékařských robotů – s hlavním použitím v oborech diagnostiky, chirurgické asistence (obr. 2) a rehabilitace – očekává vzrůst tržeb z prodeje na 7,2 miliardy USD (31 % z celkových očekávaných tržeb). V kategorii zemědělských robotů očekávají odborníci IFR, zejména díky úspěšným dojicím a sklízecím robotům, nárůst tržeb na 5,8 miliardy USD (podíl 25 %). V kategorii logistických robotů, kde největší podíl mají automaticky řízená vozidla (Automated Guided Vehicle – AGV), se očekává nárůst tržeb na 5,3 miliardy USD (podíl 23 %). Požadavky v logistice výrazně narostly již mezi roky 2014 a 2015, když počet prodaných jednotek meziročně vzrostl o 50 % na téměř 19 000. Tržby ve stejném období prudce vzrostly o 52 % na 779 milionů USD. Zajímavé je, že 81 % robotických logistických systémů bylo vyrobeno v USA, jenom 11 % v Asii a 8 % v Evropě. Důležité postavení mezi servisními roboty pro profesionální použití si zachovávají roboty pro vojenské obranné systémy s odhadovaným nárůstem tržeb na částku 3,3 miliardy USD (podíl 14 %).

Servisní roboty pro osobní a domácí použití

Podobně optimistický je i výhled prodeje servisních robotů pro osobní a domácí po­užití. Tržby z jejich prodeje v roce 2015 meziročně vzrostly o 16 % na částku 2,2 mi­liardy USD. Prognostici IFR předpovídají, že se jich v období let 2016 až 2019 prodá přibližně 42 milionů v celkové kumulované ceně přesahující 22 miliard USD.

Podle oblasti použití jsou co do počtu jednotek i tržní ceny největší skupinou domácí roboty, usnadňující lidem únavnou práci v domácnosti. Robotů tohoto typu (vysavačů prachu, sekaček na trávu, čističů oken atd.) se v roce 2015 prodalo 3,7 milionu, což je v porovnání s rokem 2014 nárůst o 11 %. Odhaduje se, že mezi roky 2016 až 2019 se prodá asi 31 milionů nových domácích robotů. Tržby z jejich prodeje by měly v tomto období dosáhnout částky 13,2 miliardy USD.

Také v prodeji tzv. volnočasových robotů, tedy robotů pro zábavu a vzdělávání, se očekává velmi silný růst. Mezi rokem 2014 a 2015 poskočil počet prodaných zábavních robotů o 29 % zhruba na 1,7 milionu. Zejména robotické hračky a robotické hobby systémy se u spotřebitelů těší velké popularitě. Očekává se, že v tomto segmentu servisních robotů pro osobní a domácí použití se v období let 2016 až 2019 prodá nejméně 11 milionů nových robotů v celkové hodnotě 9,1 miliardy USD (obr. 3).

Velký perspektivní trh se rýsuje pro velmi pokročilé humanoidní asistenční roboty pro podporu seniorů a lidí s omezenými pohybovými možnostmi za účelem umožnit jim co nejdéle déle žít v domácím prostředí, na které jsou zvyklí.

Důležité postavení v servisní robotice mají začínající podniky

V odvětví servisní robotika mají v současné době dominantní postavení výrobci z Evropy (43 % podniků) a Severní Ameriky (37 %). Asi 20 % výrobců servisních robotů sídlí v Asii. Za povšimnutí stojí rychle rostoucí počet začínajících podniků (start-ups) na tomto relativně novém trhu. V současnosti je ve světě evidováno více než 620 výrobců servisní robotiky, z nichž téměř 30 % jsou začínající podniky s velmi inovačním a technicky progresivním programem. Nejvíce, asi třetina, ze začínajících podniků sídlí v USA, které je v tomto ohledu světovou jedničkou. Obecně to dokazuje, že zakladatelé nových firem a investoři vidí v servisní robotice perspektivní trh s dlouhodobě trvalým růstem odbytu, zejména v oblasti logistiky a péče o seniory a tělesně handicapované. 

Závěr

Statistické oddělení Mezinárodní federace robotiky (IFR) zveřejňuje každý rok dvě zprávy o stavu světové robotiky a vydalo vedle dokumentu věnovaného servisní robotice ještě samostatnou zprávu zaměřenou na průmyslovou robotiku s názvem World Robotics – Industrial Robots 2016. Bližší podrobnosti lze nalézt na webové stránce www.worldrobotics.org, kde je také možné obě zprávy, popř. i kaž­dou zvlášť, si objednat.

Literatura:

[1] World-Roboter – Report: Service – Roboter – Absatz plus 25 Prozent – Boom bis 2019. IFR Pressemitteilung, 13. 10. 2016.

[2] Zweistellige Wachstumszahlen belegen Boom der Robotik. Pressemitteilung Fraunhofer IPA, 8. 11. 2016.

Ing. Karel Kabeš

Obr. 1. Očekávané tržby z prodeje servisních robotů pro profesionální použití ve světě v období 2016 až 2019 podle oborů (v miliardách USD; zdroj: IFR)

Obr. 2. Angiografický robotický systém IGS 730 pro minimálně invazivní chirurgii (foto: BA Systems)

Obr. 3. Tržby z prodeje servisních robotů pro soukromé využití v roce 2015 a předpoklad pro období 2016 až 2019 (zdroj: IFR)