Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

SERCOS III s komunikací mezi řídicími jednotkami

číslo 7/2006

SERCOS III s komunikací mezi řídicími jednotkami

Sdružení pro podporu protokolu SERCOS vydalo specifikaci nového profilu Controller-to-Controller (C2C) Synchronization and Communication Profile, určeného k propojení řídicích jednotek v systémech k ovládání polohy a pohybu (motion control) prostřednictvím nového protokolu SERCOS III, jenž je založen na průmyslovém Ethernetu. Profil definuje způsoby, jakými se prostřednictvím rozhraní SERCOS III propojují distribuované řídicí funkce a synchronizují distribuované funkce řízení pohybu v modulárně řešených strojích a systémech. Specifikace bere v úvahu nové vlastnosti, které přinesl protokol SERCOS III, jako např. redundanci hardwaru, možnost výměny zařízení za chodu a také možnost vzájemné komunikace řídicích jednotek.
[ARC News, 12. května 2006.]

(sk)