Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

SEPRO – roboty pro vstřikovací stroje

Automa 1/2000

(firemní článek)

SEPRO – roboty pro vstřikovací stroje

Francouzská společnost SEPRO je v posledních letech jedním z největších světových výrobců široké palety robotů, zejména robotů pro vstřikovací stroje plastů. Roboty jsou vyráběny v několika provedeních: od nejjednodušších pro malé a střední stroje s pneumatickými pohony ve všech osách až po roboty s CNC řízením se servomotory ve všech osách. Roboty jsou určeny pro stroje o přítlačné síle od 200 do 50 000 kN. Do vývoje jsou aplikovány dlouhodobé zkušenosti s prací robotů na vstřikovacích strojích, které sahají do roku 1973, kdy byla založena firma SEPRO Engineering pro automatizaci výrobních procesů. V roce 1980 firma vyvinula první číslicově řízený pneumatický zakládač pro dopravu dílů a o rok později vyrobila první tříosý robot pro vstřikovací stroje pracující v kartézském souřadnicovém systému. Společnost SEPRO v roce 1982 jako první ve světě vyrobila a na veletrhu v Paříži představila robot s CNC řízením pro vstřikovací stroj. V polovině osmdesátých let byla největším výrobcem robotů pro vstřikovací stroje ve Francii. Postupně zvyšovala svůj export do evropských zemí tak, že se již počátkem devadesátých let stala největším evropským a nyní i světovým výrobcem robotů pro vstřikovací stroje.

U všech produktů firmy SEPRO je samozřejmě kladen důraz na co největší výkon a spolehlivost při nepřetržitém provozu. To oceňují zejména zákazníci dodávající výlisky pro automobilový, elektrotechnický i či potravinářský průmysl v celém světě. Všechna řízení jsou konstruována pro co nejjednodušší a srozumitelnou obsluhu. To umožnilo např. u nejjednodušších řízení typu MPA II použít jen tlačítka se srozumitelnými symboly, což snižuje riziko omylů obsluhy a odstraňuje problémy s jazykovými bariérami. Při programování se tak zadávají pouze číselné hodnoty vzdálenosti pojezdu jednotlivých os či časové údaje prodlev.

Obr. 1.

Typová řada začíná u malých pneumatických manipulátorů PIP 55 až 85, které jsou určeny pro vyjímání vtokových systémů. Současně je možné i tyto nejjednodušší tahače vybavit podtlakovým uchopovačem jednoduchých dílů, a tak mohou pracovat jako jednoduché roboty na strojích o přítlačné síle od 200 do 2 500 kN. Obě funkce mohou být využity samostatně nebo souběžně podle požadavku uživatele. Tyto manipulátory jsou vybaveny řízením MPA II P, které poskytuje možnost vytvořit program o 55 krocích s jedním podprogramem o 15 krocích a s pamětí pro 20 programů. Jejich konstrukce umožňuje pojezd v ose Y pro vyjímání a v ose Z pro vertikální zdvih. Osa X (příčný pohyb od středu stroje) je řešena jako výklopná*). Manipulátory lze vybavit rozhraním EUROMAP 12 pro komunikaci s řídicími systémy vstřikovacích strojů. Všechny typy pneumatických robotů SEPRO jsou poháněny tlakovým vzduchem s parametry běžnými v průmyslových podnicích. Podtlak je vytvářen i u CNC robotů Venturiho dýzami. Roboty je samozřejmě možné vybavit i vývěvou pro podtlakové funkce.

Všechny ostatní roboty ve standardním provedení jsou vyráběny s pojezdem ve všech třech osách, přičemž nejjednodušší provedení má ve všech osách pneumatický pohon. Tento princip je používán jen pro menší stroje o velikosti přibližně od 200 do 2 000 kN. Hlavu pro uchopovač je možné vybavit vyklápěním o 90° a rotací o 90° nebo 180° s možností využít funkci řízeného zastavení v mezipoloze jako u CNC robotů.

Pneumatické roboty (XP) jsou používány při výrobě jednodušších výlisků a forem, kde není vyžadována vysoká rychlost a přesnost pojezdu a zároveň stačí využívat jen dojezd do koncových bodů, resp. využít funkce maximálně jedné mezipolohy v ose X. Nestačí-li to, lze jednotlivé osy postupně vybavit motorickým posuvem s číslicovým řízením pohybu v požadované ose. Firma vyrábí kombinace pneumatických robotů s jednou (XN) nebo dvěma (YN) osami CNC řízení. Tyto roboty jsou vybaveny řízením typu MPA II, které umožňuje připojit rozhraní EUROMAP 12 a SPI. Toto řízení lze vybavit programovatelnými pomocnými vstupy a výstupy pro periferie a dvojité rameno (lze použít jedno rameno v ose Y pro vyjímání výlisků a druhé např. pro vyjímání vtokových soustav). Roboty lze využít i pro vícenásobné odkládání výlisků na dopravník a odebírání i ukládání výlisků či komponentů z periferních zařízení a obráceně. Pro elektricky ovládané osy jsou většinou použity asynchronní motory (výjimečně servomotory).

Nejvýkonnější roboty mají všechny osy s CNC řízením (tři až pět simultánně řízených os). Roboty s asynchronními pohony (AZ) dosahují menších rychlostí a nižších přesností oproti robotům se servomotory (BZ), které dosahují přesnosti 0,1 mm a rychlosti až 7 m/s při zrychlení od 3 do 15 m/s2 v závislosti na velikosti robotů. Obě typové řady AZ i BZ jsou pro zajištění rychlosti a přesnosti vyjímání výlisků v ose Z vždy vybaveny servomotorem. Obě řady jsou osazeny řízením S 900II se třemi 32bitovými mikroprocesory. Řízení poskytuje možnost simultánně řídit až pět os a připojit nadřazené PC, rozhraní EUROMAP 12, EUROMAP 17 i SPI. Je umožněna synchronizace s další externí osou, ovládání programovatelných pomocných vstupů i výstupů apod. Při programování lze použít podpůrný program (S.A.P.) s typickými vzorovými programy, s individuálním nastavení v automatickém nebo Teach-in módu nebo programovat pomocí řídicího systému vstřikovacího stroje (musí mít rozhraní EUROMAP 17). Velikost programu i podprogramů je v podstatě neomezená.

Konstrukčně je možné vyrobit roboty pracující s několika typy osy Z, v teleskopickém či přímém provedení nebo speciálně ve sníženém provedení, např. pro haly s nízkým stropem či nízko umístěnou jeřábovou dráhou. Osu X je možné dodat v délce podle požadavku zákazníka. Výlisky lze odkládat na obě strany stroje z pohledu od řídicí jednotky nebo lze použít axiální provedení, při kterém je výlisek vynášen v podélné ose stroje a ukládán za uzavírací jednotku. Toto řešení umožňuje značně snížit prostorové požadavky na jeden stroj a je velmi často používáno, např. s novou řadou vstřikovacích strojů typu MC firmy Krauss-Maffei. Roboty lze použít ve spolupráci s mnoha automaticky pracujícími periferiemi nebo využít i pro zakládání, další montáž, skládání či paletování výlisků po jejich vyjmutí ze stroje. Podle požadavků lze dodávat i speciální typy robotů či zajistit jejich integraci do automatizovaných provozů a linek.

Společnost SEPRO je v České republice i ve Slovenské republice zastupována českobudějovickou firmou KUBOUŠEK, která zajišťuje prodej, servis i dodávky náhradních dílů. Roboty SEPRO je možné vidět a vyzkoušet ve výstavních prostorách firmy.

*) Pozn.: Značení os je podle norem ISO.

Ing. Ivan Kuboušek
Lidická 1937
České Budějovice
tel. 038/610 21 10
www.kubousek.cz