Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Senzory proudění

číslo 2/2002

Senzory proudění

Obr. 1.

Senzory proudění řady SF jsou určeny pro kapalná i plynná média. Jsou odolné vůči agresivním mediím, teplotám do 120 °C a tlakům do 30 MPa. Univerzální adaptéry umožňují jejich snadné a rychlé připojení na technologické procesy. Senzory je možné připojit do systému bez ohledu na směr proudění. S vyhodnocovacími elektronikami (např. VS 0200) jsou propojeny zabudovaným kabelem nebo konektorem a kabelem. Pozlacené kontakty konektorů zaručují spolehlivý provoz i v dlouhém časovém období.

Vyhodnocovací elektroniky jsou nabízeny v různých provedeních: v samostatných krytech, v krytech s možností upevnění na nosnou lištu nebo ve formátu evropské karty. Vyhodnocovací elektronika napájí senzory, vyhodnocuje signály ze senzorů a rovněž kontroluje elektrické propojení senzoru. Vyhodnocené signály postupují přes relé k dalšímu zpracování.

Kromě sledování rychlosti proudění je možné zároveň monitorovat teplotu média a hlídat překročení nebo nedosažení požadované teploty. Jednotlivé spínací body se nastavují vyhodnocovací elektronikou. Spínací stav a proudění jsou signalizovány barevnými LED.

Základní technické parametry jsou:

  • max. přípustný teplotní gradient média (voda): 300 K/min,
  • tlaková pevnost: 30 MPa,
  • max. délka vodičů: 100 m (5 × 0,5 mm2),
  • reakční doba: 1 až 10 s.

Obr. 2.

Rozsah nastavení je 3 až 300 cm/s pro kapalná a 200 až 3 000 cm/s pro plynná média, maximální citlivost je při rychlosti 3 až 60 cm/s pro kapaliny a 200 až 800 cm/s pro plyny.

Bezpečné a vysoce spolehlivé senzory řady SF jsou určeny pro všechny aplikace s vysokými tlaky a teplotami. Odolnost v agresivních podmínkách je dána použitými materiály (ocel 14 404, titan). k dispozici jsou čtyři druhy propojovacích kabelů délky 5 nebo 10 m (PUR, PVC).

ifm ELECTRONIC s. r. o.
U Křížku 571, 252 43 Průhonice
tel.: 02/67 99 02 11
fax: 02/67 75 01 80
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět