Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Senzory pro tekutiny podle ATEX

číslo 2/2005

Senzory pro tekutiny podle ATEX

Vedle standardních senzorů tlaku, výšky hladiny, průtoku a teploty tekutin nabízí společnost Ifm electronic speciální senzory certifikované podle směrnice EU 94/9/EG (ATEX) pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jedná se o senzory široce použitelné v nejrůznějších úlohách. Umožňují na místě zobrazit hodnoty měřených technologických veličin a současně poskytují binární či analogové výstupní signály pro další zpracování anebo připojení k externím vyhodnocovací jednotkám. Uvedením těchto výrobků na trh nabízí společnost Ifm electronic zákazníkům bezpečnou, spolehlivou a prověřenou senzorovou techniku s rozsáhlými funkčními schopnostmi.

Senzory hladiny

Kapacitní senzory hladiny jsou určeny především ke hlídání výšky hladiny kapalných médií v prostředí s nebezpečím výbuchu (tab. 1). Slouží také k detekci kovových i nekovových materiálů. Různé typy závitových připojení a vhodné příslušenství umožňují senzory rychle a hospodárně montovat na nádoby různých tvarů a provedení. Senzory jsou mimořádně odolné proti elektromagnetickým vlivům. Chyby ve funkci vyvolané např. rušením pocházejícím z měničů frekvence jsou již minulostí. Elektricky jsou senzory hladiny provedeny jako dvouvodičové s možností připojení ke spínacím zesilovačům s reléovým nebo tranzistorovým výstupem, jednokanálovým nebo dvoukanálovým, s napájením z rozvodu 230 V AC nebo 24 V DC. Spínací vzdálenost při nevazební montáži je 15 mm a frekvence 40 Hz, napájecí napětí je 7,5 až 15 V DC, teplota okolí –20 až +60 °C.

Tab. 1. Použitelnost senzorů hladiny od Ifm electronic v prostředí s nebezpečím výbuchu

Typové označení

KI5030

KX5001

Provedení (materiál)

M30 × 1,5 (umělá hmota)

M34 × 1,5 (kov)

Použitelnost

Ex II 1G EEx ia IIB T6

Ex II 1G EEx ia IIB T6, Ex II 1D IP 65 T90° C

Senzory proudění

Senzory proudění řady SF (obr. 1) slouží k hlídání kapalných a plynných médií v prostředí s nebezpečím výbuchu. Části senzorů přicházející do styku s médiem jsou zhotoveny z ušlechtilé oceli nebo z keramiky. Co se týká elektrického provedení, senzory jsou pětivodičové s připojením k vyhodnocovací jednotce buď přímým kabelem, nebo prostřednictvím konektoru. Šroubení je G1/2", G1/4" nebo M12 × 1, podle typu. Vyhodnocovací jednotky je nutné umístit mimo oblast s nebezpečím výbuchu. Senzor indikuje na výstupu dva stavy: „proudí“ a „neproudí“ jako binární signály k dalšímu zpracování. K provozní spolehlivosti přispívá také vestavěná indikace případného zkratu nebo přerušení propojovacího vedení mezi senzorem a vyhodnocovací jednotkou.

Obr. 1.

Obr. 1. Senzory proudění řady SF pro agresivní média

Reakční doba senzorů je 1 až 10 s, maximální rychlost změny teploty 15 K/min. Rozsah měření je nastavitelný v rozmezí 3 až 300 cm/s pro kapaliny a 200 až 2 000 cm/s pro plyny při dolní mezi měřicího rozsahu 3 až 60 cm/s (kapaliny) nebo 200 až 800 cm/s (plyny). Pracovní tlak je 30 nebo 3 MPa, teplota média od –20 °C do +70 °C a použitelnost Ex II 1/2G EEx ia IIC T4, popř. Ex II 2G EEx ia IIC T4, podle typu. Spínací zesilovače jsou k dispozici pouze reléové s napájením 230 nebo 110 V AC, popř. 24 V DC.

Senzory tlaku

Senzory tlaku řady PN jsou určeny pro hlídání relativního tlaku kapalin a plynů v prašných prostředích s nebezpečím výbuchu podle skupiny II, kategorie 3D. Části senzoru přicházející do styku s médiem jsou zhotoveny z korozivzdorné oceli nebo keramiky. Tlak se do senzoru přivádí šroubením se závitem G1/4", popř. prostřednictvím různých adaptérů. Mimořádně robustní konstrukce a dlouhodobá stabilita zaručují senzoru bezporuchový, bezpečný a spolehlivý provoz. Kapacitní princip se speciální podpěrou keramické měřicí membrány činí senzory odolné proti tlakovému přetížení a tlakovým rázům. Senzory mají integrovanou vyhodnocovací elektroniku a připojují se čtyřvodičově přes konektor M12. Měřicí rozsah je 0 až 1 MPa, napájecí napětí 10 až 30 V DC, přípustný přetlak 5 MPa, destrukční tlak 15 MPa a použitelnost Ex II 3D IP 65 T90°CX. Výstupy jsou buď jeden binární a jeden analogový (typ PN004A), nebo dva binární (PN014A). Zakoupit lze také propojovací kabely s přímými i úhlovými konektory o délkách 2 nebo 5 m s bezhalogenovou izolací kabelů polyuretanem.

Senzory teploty

Senzor TR335A se využívá k hlídání teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu při okolní teplotě od –20 do 80 °C. Jeho čidlo Pt100 podle DIN EN 60751, třídy přesnosti B, je uloženo v pouzdru z ušlechtilé oceli. Prostřednictvím konektoru, upravitelného podle potřeby, lze senzor připojit ke standardní vyhodnocovací elektronice řady TR, která je instalována mimo prostředí s nebezpečím výbuchu a napájena napětím 20 až 30 V DC. Měřená hodnota se zobrazuje na čtyřmístném displeji z desetisegmentových LED a současně je jako analogová hodnota (0 až 10 V nebo 4 až 20 mA) nebo ve tvaru binárních spínacích signálů (programovatelný spínač/rozpínač) přenášena k dalšímu zpracování. K elektronice je senzor připojen třívodičově. Měřicí rozsah senzoru podle ATEX (Ex II 3D IP 67 T +100 °CX) je –20 až 80 °C, ve standardních podmínkách –20 až +180 °C, přesnost ±(Pt100 + 0,2 K). Pro odezvu na skokovou změnu teploty platí T05 = 6 s a T09 = 18 s.

Ing. Oldřich Klos,
Ifm electronic, spol. s r. o.

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz