Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Senzory pro měření výšky hladiny

Automa 3/2001

(ifm electronic)

Senzory pro měření výšky hladiny

Senzory řady LK firmy ifm electronic jsou určeny k měření úrovně hladiny kapalných médií všeho druhu a sypkých materiálů. Nevyžadují vyvážení a náročné čištění mechanických částí. Automatické přizpůsobení okolnímu prostředí určuje tyto senzory k aplikacím v hydraulických systémech. V hlavici senzoru je umístěn displej s přímou signalizací výšky hladiny.

Obr. 1.

Senzory řady LK jsou modulární. Robustní konstrukce zaručuje vysokou provozní spolehlivost a minimalizuje pravděpodobnost vzniku poruch, v důsledku nedostatku nebo přebytku provozních kapalin. Jejich použití umožňuje snížit počet náhradních dílů ve skladech a zjednodušuje údržbu. Použití jednoho senzoru řady LK představuje úsporu materiálu a nákladů také proto, že nahradí až dva binární spínače.

K dispozici jsou tři typy senzorů s ponornými tyčemi různých délek, viz tab. 1. Tyče jsou odolné vůči olejům, emulzím, chladicím kapalinám a agresivním látkám.

Napájecí napětí senzorů je10 až 30 V DC. Proudová zatížitelnost je 200 mA. Senzory jsou opatřeny ochranou proti zkratu a jsou odolné proti přepólování a přetížení. Programovatelné výstupní funkce jsou: spínací, rozpojovací, spínací s hysterezí nebo okénková funkce. Spínací funkce s hysterezí uvede výstup do stavu sepnuto při dosažení úrovně spínacího bodu (SP, setpoint) a rozepne po dosažení zpětného spínacího bodu (RP, resetpoint). Body SP a RP mají tu vlastnost, že reagují nejen na dosažení výšky hladiny, ale také na to, zda hladina klesá nebo stoupá: SP spíná, pokud hladina stoupá, RP rozepíná, pokud hladina klesá. Rozpínací funkce uvede výstup do stavu rozepnuto při dosažení bodu SP a sepne v bodě RP. Okénková funkce má tu vlastnost, že výstup je spojen, popř. rozpojen, je-li výška hladiny v daném intervalu. Body SP a RP lze nastavit s krokem 5 mm. Spínací stav signalizuje červená LED, výšku hladiny lze číst přímo na snímači na trojmístném sedmisegmentovém displeji.

Tab. 1. Snímače výšky hladiny LK

Typ (objednací číslo) LK7022 LK7023 LK7024
Výstupní funkce dva programovatelné výstupy
Délka ponorných tyčí (mm) 264 472 728
Aktivní oblast (mm) 195 390 586
Neaktivní oblast (mm) 53 53 102
Cena (Kč) 3 800 4 130 4 468

Snímač může měřit hladinu média s dielektrickou konstantou větší než 1,8; teplota média i teplota okolí může být v intervalu 0 až 60 °C. Snímač má krytí IP67 a je vyroben z polypropylenu. Připojuje se pomocí konektoru s pozlacenými kontakty. Kryt snímače je z mosazi s povrchovou vrstvou plastu PBTP.

K dispozici jsou čtyři typy propojovacích kabelů s konektory a potřebné montážní příslušenství. Senzory nesou značku CE.

ifm ELECTRONIC s. r. o.
U Křížku 571, 252 43 Průhonice
tel.: 02/67 75 01 68, 67 75 01 69
fax: 02/67 75 01 80
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
www.ifm-electronic.cz