Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Semináře užitečné nejširšímu okruhu odborníků z praxe

číslo 11/2005

Semináře užitečné nejširšímu okruhu odborníků z praxe

Firmy Timing Praha, vedená RNDr. Jiřím Weinbergerem, CSc., a Attiva Corp., kterou řídí Ing. František „Frank„ Safertal, mají obě dlouhodobou zkušenost se vzdělávacími akcemi vysoké obsahové, pedagogické i organizační úrovně zaměřenými na budování – a udržování – mostů mezi teorií a praxí moderního manažerského řízení. Postupem doby kolem sebe seskupily kvalitní kádr talentovaných a zkušených lektorů, s jejichž podporou nyní přicházejí s novým programem systematického pořádání seminářů s následujícími výchozími tematickými okruhy (v závorce jsou názvy již konkrétních seminářů připravených k danému tématu):

  • principy moderního řízení (Strategic selling, Outsourcing),

  • řízení projektů a rizik (Řízení projektů a rizik I, II),

  • prezentace a komunikace (Prezentační a komunikační dovednosti),

  • řízení kvality (Interní směrnice, Nejistoty měření, Řízení kvality obecně),

  • návrh a tvorba softwaru (C++, C#, UML, Visual Basic.NET),

  • originální software pro řízení projektů a rizik (PMF, ScenGen)

  • semináře k teoretickým a metodickým otázkám (modelování, simulace; nabídka je průběžně aktualizována).

Je patrné že početně dominuje praktická stránka věci. U ní však firmy nezůstávají a teoretické semináře budou – jako investici do budoucna – vytrvale dále prosazovat. Proto jsou teoretické semináře zdarma a vítáni na nich jsou především zájemci nejen o poslech, ale o partnerskou diskusi nad problémy teorie i praxe.

U každého semináře lze vytvořit jeho in-house variantu respektující konkrétní požadavky zákazníka, včetně např. individuálních seminářů pro členy vrcholového vedení. Semináře firmy Attiva Corp. mohou být vedeny v perfektní americké angličtině (s možností dílčího tlumočení do češtiny), nebo v češtině.

Další podrobnosti (především cíl každého semináře, komu je určen a co jeho absolvováním účastník získá) včetně obchodních podmínek zájemci naleznou na webových stránkách http://www.timing.cz, popř. http://www.attivacorp.com

(ed)