Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Seminář o trendech v průmyslové informatice

číslo 10/2005

Seminář o trendech v průmyslové informatice

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2005 se v Kácově uskuteční dvoudenní seminář Trendy současných informačních systémů v průmyslovém podniku. První den semináře bude věnován současné situaci a aktuálním trendům v oblasti podnikových informačních systémů, vlivu informačních systémů na výkonnost firmy a vyhodnocování jejich přínosů. Druhý den se posluchači seznámí s požadavky kladenými na informační systémy na úrovni MES (Manufacturing Execution Systems) a s funkcemi a modely těchto systémů. Přednášejícími budou prof. Ing. Josef Basl, CSc., z katedry informačních technologií VŠE Praha a Ing. Radim Adam, CSc., firma ADAM – Informační systémy výroby.

Seminář je pořádán pro odborníky z praxe s cílem nabídnout jim aktuální a objektivní informace usnadňující formulování požadavků na informační systémy a porozumění jejich funkčním schopnostem. Náplní semináře nejsou prezentace konkrétních komerčních produktů, ale představení současných trendů v informatice v průmyslu a diskuse o nich. Akce je zařazena do projektu Information Systems and Technologies for Industry & Utilities (ISTI), podporovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Podrobné informace lze získat na http://www.adam-ova.cz, popř. telefonicky (tel./fax: 596 919 977, mobil: 723 746 160).

(ed)