Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Seminář o systému Foundation Fieldbus s živou ukázkou v Brně

V Brně se 2. prosince 2010 uskutečnil úspěšný půldenní seminář na téma průmyslového komunikačního systému Foundation Fieldbus (FF) spojený s živou ukázkou vzájemné spolupráce automatizačních přístrojů od různých výrobců. Pořadatelem semináře byl regionální orgán FFCEEMC (Fieldbus Foundation Central and Eastern European Marketing Committee) neziskové organizace Fieldbus Foundation™, původce systému FF, zastoupený svým místopředsedou Jozefem Schultzem. Organizační podporu poskytla kancelář společnosti Yokogawa v Brně. Přes velmi nepříznivé zimní počasí se na seminář sjelo 54 účastníků jak z inženýrských firem, tak i konečných uživatelů, v poměru asi tři ku dvěma.
 
Seminář byl uspořádán pod heslem Foundation Fieldbus – nejlepší přístroje v dané třídě. Přednáškový program v češtině zahájil Jozef Schultz představením výboru FFCEEMC a přehledem přínosů techniky FF jejím uživatelům. Následovala vystoupení přestavitelů členských firem Emerson Process Management, MTL, R. Stahl, Turck a Yokogawa, kteří stručně představili své produkty pro FF a zkušenosti s jejich použitím v praxi. Přednesené prezentace jsou dostupné ke stažení na www.fieldbus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=859&Itemid=438.
 
Hlavní částí programu bylo živé předvedení systému FF v činnosti s využitím demonstračního systému sestaveného na technické univerzitě v Miškolci v Maďarsku (obr. 1) s použitím hostitelských systémů značek Emerson Process Management, Honeywell a Yokogawa, provozních přístrojů Endress+Hauser, Emerson Process Management, Honeywell a Yokogawa a dalších (tab. 1), oddělovacích bariér MTL, Pepperl+Fuchs a R. Stahl a spojovací techniky Turck. Živé ukázky součinnosti hostitelských zařízení s provozními přístroji, diagnostických funkcí a možností při správě výrobních prostředků (asset management) předvedli Attila Bondor (Yokogawa) a Petr Horák (Emerson Process Management).
 
Vedle přednášek a demonstrací bylo pamatováno na dostatek času a prostoru k individuálním dotazům i diskusím na téma technických parametrů a možností využití systému FF jak v plénu a nad demonstračním panelem, tak také v rámci stolní výstavky produktů zúčastněných firem přístupné po celou dobu konání semináře.
[Tiskové zprávy a další materiály, FFCEEMC, 2010.]
(sk)
 
Obr. 1. Systém pro živou demonstraci činnosti sběrnice Foundation Fieldbus na semináři FFCEEMC v Brně, 2010
 
Tab. 1. Výběr z provozních přístrojů spolupracujících na demonstračním panelu systému Foundation Fieldbus s hostitelskými systémy značek Emerson Process Management, Honeywell a Yokogawa