Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Seminář o spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrizačních soustav

Seminář s názvem Spolehlivost a bezpečnost provozu elektro-soustav se uskuteční 22. února 2017 v kongresovém sále Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR (ÚTIA), Praha 8, Pod Vodárenskou věží 4. Jeho pořadatelem je společnost EGÚ Praha Engineering.

Seminář reaguje na to, jak v podmínkách liberalizovaného trhu s elektrickou energií rostou požadavky na spolehlivost a bezpečnost provozu elektrizační soustavy a na kvalitu dodávané elektrické energie. Při obchodování s elektrickou energií je důležité mít přehled o výrobních a přenosových rezervách, předcházet náhodným výpadkům prvků soustavy (zdrojů, sítí) a vyhodnocovat parametry kvality na straně dodavatele i odběratele.

Program semináře začíná v 9 h přednáškou o aktuálních výzvách kybernetické bezpečnosti a výhledech do budoucna (Tomáš Flídr, Menier, s. r. o.), na kterou naváže přednáška s názvem Kybernetická bezpečnost v energetice vs. určující legislativa (Jiří Hradecký, PREdistribuce, a. s.). Dopolední program zakončí František Žák (EGE s. r. o.) přednáškou o trendech rozvoje distribučních sítí.

Co dělá česká energetika pro řešení black­outu? To je název první přednášky odpoledního bloku programu, s níž vystoupí Ing. Martin Pistora ze společnosti ČEPS a. s. Jaký vliv mají na elektrizační soustavy geomagnetické bouře, bude námětem poslední přednášky od Františka Cahyny ze společnosti ČEPS. Program a přihlášku na seminář zájemci naleznou na adrese www.egu-prg.cz/spolehlivost-bezpecnost-a-kvalita-dodavky-elektricke-energie-vyznam-a-vliv-oze-sys-a-pps-v-aktualnich-souvislostech.

(ev)