Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Seminář o bezdrátové komunikaci

Dne 5. února 2009 se ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo) konal jednodenní seminář Future of Wireless Solutions in Industrial Automation. Akci, věnovanou budoucnosti bezdrátových komunikačních systémů v průmyslové automatizaci, pořádala konzultantská společnost Frost & Sullivan.
 
Workshop otevřel Iain Jawad, ředitel oddělení automatizace a elektroniky společnosti Frost & Sullivan. Prezentoval předběžné výsledky průzkumu, který se věnoval využití bezdrátové komunikační techniky koncovými uživateli v průmyslové automatizaci. Zhodnotil, jaké technické a ekonomické důvody vedou uživatele k použití bezdrátové techniky a jaké jsou překážky jejího širšího uplatnění.
 
Dále následovaly prezentace řečníků z jednotlivých společností, které se zabývají bezdrátovou technikou a jejím použitím v průmyslové praxi. Z přednášek jsem si vytvořil závěr, že bezdrátová komunikační technika už překonala počáteční fázi, pro niž byla typická silná marketingová aktivita, ale jen sporadické uplatnění v praxi. Řečníci zde představovali realizované projekty a diskutovali o problémech, které s sebou praxe přináší: současný vývoj v oblasti standardů (Wireless HART kontra ISA 100), jsou to možnosti koexistence několika sítí v jednom prostoru, problémy rušení v průmyslovém prostředí, latence, dostupnost a bezpečnost bezdrátové komunikace a další otázky spojené s provozem a údržbou bezdrátové techniky, a to jak v procesní, tak ve strojní výrobě. Živá výměna názorů byly dokladem toho, že jde opravdu o podnětné a aktuální téma, a bohatá účast ukázala, že koncepce úsporných, ale obsažných jednodenních seminářů odborníkům, kteří bojují s nedostatkem času a v současné ekonomické situaci i peněz, vyhovuje.
(Bk)