Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Seminář Informační systémy výroby

V Jihlavě se 1. listopadu 2011 uskutečnil odborný seminář s názvem Informační systémy výroby. Seminář pokračoval v tradici akcí podle konceptu IS 4 Industry (Information Systems for Industry), uvedeného pořádající agenturou AD&M do života s nástupem problematiky systémů typu MES již před více než deseti lety. Letošní podzimní seminář byl věnován především těmto tématům:
  • plánování a rozvrhování výroby,
  • efektivní alokace zdrojů při výrobě,
  • vyhodnocování hlavních ukazatelů výkonnosti (Key Performance Indicator – KPI),
  • komplexní správa výroby,
  • systémy řízení výroby (Manufacturing Execution System – MES),
  • mobilní informační systémy pro výrobu a logistiku.
Na semináři svou nabídku v uvedených oblastech představilo v asi třičtvrtěhodinových plenárních přednáškách šest společností.
 
V prvním bloku přednášek zástupce společnosti ICZ v přehledovém vystoupení nabídl k úvaze odpovědi na otázku „K čemu je dobrý MES, když máme ERP?“ se závěrečným stručným představením systému MES Hydra. Společností K2 atmitec byly představeny novinky ze společnosti, a především komplexní pohled na řešení informačního systému v průmyslovém podniku včetně „živé“ demonstrace. Společnost Merz seznámila s prostředky a metodami k on-line sběru údajů z výrobního procesu a tvorbě zpráv umožňující sledovat KPI v reálném čase.
 
Ve druhém přednáškovém bloku, po přestávce, společnost Karat Software prezentovala nástroje pro plánování a rozvrhování výroby a alokaci zdrojů s důrazem na nyní již nezbytné zahrnutí také předvýrobních etap. Společnost Point.X, představila své novinky v oblasti mobilních informačních systémů pro výrobu a logistiku včetně technických prostředků. Na závěr bloku představitel společnosti ITeuro, zaujal auditorium spolu s velmi fundovaným rozborem problémů provázejících objektivizaci procesů plánování ve výrobním podniku také nabídkou bezplatné konzultace ke konkrétnímu problému trápícímu účastníky akce, a to na místě v jejich podniku.
 
Součástí semináře byla stolní výstavka v předsálí, kde bylo možné diskutovat vedle problematiky týkající se představených produktů také o širších souvislostech. Nabídnutou možnost využily všechny zúčastněné firmy i velká část posluchačů.
 
Na seminář se jako posluchači přihlásilo 55 zájemců z 29 firem a spolu se zástupci prezentujících se společností se výměny zkušeností v Jihlavě tentokrát zúčastnilo téměř 70 odborníků (obr. 1).
 
Zájem o seminář potvrdil aktuálnost problematiky použití informačních systémů při řízení výroby. Vystoupení společností i reakce posluchačů přinesly pořádající konferenční agentuře AD&M cenné podněty, co se týče zaměření dalších akcí v rámci
konceptu IS 4 Industry. Informace o minulých i budoucích aktivitách agentury AD&M lze získat na www.adam-ova.cz, popř. na tel. č. +420 596 919 977.
 
Mediálními partnery semináře byly časopisy Automa a IT Systems (integrace řídicích systémů ve výrobě, logistice, dopravě a budovách a systémy MES budou hlavními tématy časopisu Automa č. 7/2012 – pozn. redakce).
(pa)
 
Obr. 1. Účastníci semináře zaplnili kongresový sál jihlavského hotelu Gustav Mahler