Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Seminář CRA

Na konci srpna uspořádala firma České radiokomunikace (CRA) odborný seminář, který se především věnoval cloudovým službám, bezpečnosti a internetu věcí. Na semináři, kromě zajímavých témat, bylo velmi přitažlivé i prostředí, kde se konal – ve výšce 93 m nad zemí v prostorách žižkovské vysílací věže.

Seminář aktuálně navazoval na situace spojené s koronavirovou epidemií a s omezeními, která ji provázela. Bylo konstatováno, že očekávaně vzrostl zájem o poskytování internetových služeb, od připojení přes rychlost a velikost úložišť po bezpečnost.

CRA se v poskytování služeb opírá především o vlastní infrastrukturu, na které provozuje i vlastní aplikace. Důležitým aspektem těchto služeb je schopnost poskytovatele chránit klienty před kyberútoky. CRA chrání svoji a zákaznickou infrastrukturu sadou bezpečnostních opatření. Jde nejen o firewally nové generace a pokročilou ochranu proti útokům DDoS (Distributed Denial of Service), ale také o specifické ochrany webů a zajištění provozu.

Firma CRA je rovněž velkoobchodním dodavatelem datových služeb pro poskytovatele internetu, kteří je využívají ve svých službách domácnostem a firmám. Také zde poptávka po službách výrazně vzrostla. Díky preciznímu plánování přenosových kapacit a robustní topologii sítě se bez problémů podařilo všechny požadavky zákazníků na navýšení přenosových kapacit uspokojit.

„Málokdo předpokládal tak zásadní změny fungování celé lidské společnosti, a to globálně. My jsme si ale potvrdili, že máme vynikající tým zaměstnanců, který dokáže perfektně zvládnout a vyřešit všechny nečekané události. Stejně tak máme velmi robustní a kvalitní telekomunikační infrastrukturu, která nám umožňuje odolat i nárazovému náporu uživatelů v mimořádných situacích. Naši zákazníci se mohou spolehnout, že jejich klientům bude obsah doručen kvalitně a bez problémů, bez ohledu na jejich počet,“ popsal situaci Miloš Mastník, obchodní ředitel CRA.

V souvislosti s průmyslovými sítěmi a jejich zabezpečením ve výrobních podnicích byla probírána zkušenost se segmentacemi sítí, jejich rozdělením do bezpečnostních zón a definování jednotlivých prostupů. Opět rezonovala myšlenka, že monitorování sítí ve výrobním závodě, a to jak pro provozní řízení výroby, tak pro podnikové informační systémy, je nedílnou součástí sledování, vyhodnocování a online analýzy všech datových toků v podniku.

Poslední část semináře byla věnována internetu věcí. CRA se etabluje i v nové oblasti internetu věcí, kde provozuje první komer­ční síť internetu věcí v ČR. Bylo představeno řešení bezkontaktního sběru dat a jejich přenosu k vyhodnocení pomocí sítě LoRa. Tato řešení jsou velmi vhodná tam, kde jde o relativně malý počet snímaných veličin a pravidelný přenos dat. Životnost baterií v těchto zařízeních může dosahovat až deseti let. V současné době se používají aplikace umožňující sběr informací o teplotě, tlaku a vibracích a hodnot dvoustavových veličin. Auditoriu byly představeny aplikace pro kontrolu teploty chladicích zařízení ke skladování léků a biologického materiálu v laboratořích, řešení pro měření spotřeby distribuovaných médií, jako jsou elektřina, teplo, voda nebo plyn, v domácnostech, budovách a organizacích a diskutovalo se o využití pro preventivní údržbu strojů. Za značnou výhodu lze považovat to, že není nutné do stávajících zařízení připojovat další měření, řešit napájení a popř. upravovat výkresovou dokumentaci.

Na závěr semináře měli účastníci možnost se na vlastní oči seznámit s datovým centrem CRA, které od července letošního roku slouží zákazníkům. Součástí je např. nový komer­ční datový sál centra DC Tower Praha I s kapacitou 156 racků.

Firma CRA působí na trhu již bezmála 60 let. Pro poskytování telekomunikačních a datových služeb využívá vlastní síť a do jejího rozvoje dlouhodobě investuje. K předním firmám v České republice patří i v oblasti služeb datových center a poskytování veřejných cloudových služeb. Svá datová centra průběžně rozšiřuje a modernizuje a současně buduje další. Kromě Prahy provozuje datová centra v Brně, ve Zlíně, v Pardubicích a v Ostravě.

 

Radim Adam