Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Selektivita a rychlá diagnostika poruch v rozvodech 24 V

Nový přídavný elektronický selektivní modul Sitop PSE200U jednotlivě detekuje přetížení nebo zkrat až ve čtyřech napájecích odbočkách z rozvodu stabilizovaného napětí 24 V. Při přetížení nebo zkratu přístroj přeruší přívod proudu pouze do postižené odbočky. Ostatní odbočky jsou dále napájeny. Jmenovitý proud v odbočce je nastavitelný v rozmezí buď 0,5 až 3 A, nebo 3 až 10 A, podle verze přístroje. V porovnání s předchozím provedením s proudem nastavitelným v širokém rozmezí od 2 do 10 A lze modul PSE200U mnohem lépe přizpůsobit požadavkům dané úlohy. Jednotlivé odbočky lze připojovat k napájecímu zdroji postupně, takže zdroj je méně namáhán. Je-li třeba sledovat více než čtyři odbočky, připojí se k napájecímu zdroji další selektivní moduly.
 
Krytky nastavovacích potenciometrů modulu Sitop PSE200U lze na ochranu před neoprávněnou manipulací opatřit plombami. Signalizace tříbarevnou světelnou diodou a signálním kontaktem umožňuje snadno určit místo případné poruchy. Diagnostická data lze přenášet do řídicí jednotky vyšší úrovně. Řídicí jednotka může selektivní modul s použitím jeho nové funkce spuštění na dálku znovu nastavit do původního stavu. Na rozdíl od běžných miniaturních jističů reaguje nový selektivní modul nikoliv při násobcích, ale již při velmi malém překročení jmenovité hodnoty proudu, navíc nastavitelné. Přístroj také rozlišuje mezi trvalou poruchou a krátkodobým provozním nadproudem, takže detekuje i zkraty ve vedeních s velkým ohmickým odporem.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com