Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Sdružení VDE/DKE založilo pracovní skupinu Smart Grid

Připojení obnovitelných zdrojů energie a dalších malých energetických zdrojů do elektrické distribuční sítě, optimální řízení distribuční sítě podle zatížení, výzkum v oblasti možností skladování energie a budoucí rozvoj nabíjecích stanic pro dopravní prostředky na elektrický pohon – to vše podněcuje rozvoj tzv. inteligentních sítí, smart grids. Jejich řízení se pochopitelně neobejde bez vyspělé a spolehlivé informační infrastruktury.
 
S cílem hájit německé národní zájmy na mezinárodním poli vznikla společná pracovní skupina Německé komise pro elektrotechniku, elektroniku a informatiku DKE a Sdružení německých elektroinženýrů VDE s názvem Smart Grid. její členové mají za úkol sledovat mezinárodní aktivity v této oblasti, posilovat zapojení Německa do nich a aktivně se účastnit tvorby potřebných mezinárodních norem.

(Bk)