Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Sdružení Sercos International zveřejnilo specifikace pro OPC UA

Společnost Sercos International, která sdružuje dodavatele techniky pro sběrnici Sercos® a stará se o její rozvoj a standardizaci, oznámila zveřejnění specifikací protokolu OPC Unified Architecture (UA) pro zařízení Sercos. Je v nich mimo jiné uvedeno mapování informačního modelu Sercos pomocí OPC UA tak, aby funkce zařízení Sercos a jejich data bylo možné přenášet právě prostřednictvím OPC UA. Tato iniciativa se zaměřuje na zjednodušení komunikace, zejména s ohledem na sémantickou interoperabilitu, mezi periferními zařízeními a nadřazenými systémy IT, které splňují požadavky Industry 4.0.

 
Specifikace OPC UA Companion Specification pro Sercos vznikly na základě závěrů z jednání expertů, která probíhala na popud společnosti Sercos International už od září 2014. V listopadu téhož roku byl již dostupný první draft těchto specifikací. Dokument byl i nadále aktualizován a upravován pracovními skupinami z oborů výrobců zařízení, poskytovatelů technických služeb a výzkumných institutů. Konečná verze byla publikovaná začátkem listopadu 2015 jako verze 1.0.
 
„Pro současné automatizační systémy Sercos platí, že jsou složeny ze zařízení od mnoha výrobců, která musí být integrována do systému a spravována. To má za následek vyšší celkové náklady během celého životního cyklu produktu. Dále také plánování a řízení životního cyklu vyžaduje informace o probíhajících technologických procesech a výrobním zařízení, které pomohou co nejefektivněji využít výrobní zdroje. Tento problém se snaží vyřešit právě propojení standardizovaného protokolu OPC UA s informačním modelem Sercos. Tak dochází k výhodnému zkombinování dobře definovaného profilu zařízení Sercos se standardem o výměně informací od OPC UA. Toto spojení do jednotného informačního systému je možné využít mnoha způsoby, od parametrizace zařízení a konfigurace sítí až po energy management a preventivní údržbu,“ uvádí Peter Lutz, ředitel společnosti Sercos International.
 
Mapovací pravidla navržená společností Sercos mohou být využita pro různé přístupy k implementaci. Jedna možnost je implementovat funkce serveru OPC UA do řídicí jednotky komunikující protokolem Sercos (master, např. CNC nebo PLC). Druhým přístupem je, že se tyto funkce implementují do zařízení Sercos typu slave. V takovém případně může komunikace podle protokolu OPC UA běžet na zařízeních Sercos paralelně, a to dokonce v reálném čase.
 
(jč)