Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Sdružení AS-i v České republice

číslo 2/2004

Sdružení AS-i v České republice

V prosinci roku 2003 bylo v ČR z iniciativy firmy ifm electronic, s. r. o., a dalších institucí založeno Sdužení AS-i, které spojuje uživatele, projektanty, výrobce, vysokoškolské fakulty příslušné specializace a zájemce o sběrnicový systém AS-i.

AS-i (Actuator-Sensor Interface) je průmyslová sběrnice nejnižší úrovně řízení, která umožňuje připojení snímačů a akčních členů k programovatelnému automatu pomocí jediného dvoužilového vedení, které současně slouží k elektrickému napájení napojených komponent i k přenosu dat.

Sdružení AS-i, jehož prezidentkou byla zvolena Ing. Kamila Mašková, jednatelka firmy ifm electronic, si dalo za úkol především podporovat vzájemnou výměnu zkušeností členů Sdružení AS-i při projektování, instalacích a uvádění systémů AS-i do provozu, dále vzájemnou spolupráci a seznamování se s novými komponentami, systémy a dalšími perspektivami a rozvojem systému AS-i. Tajemníkem Sdružení AS-i se stal doc. František Zezulka z VUT v Brně. Zájemci o členství ve Sdružení AS-i jsou vítáni a mohou se přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy info@as-interface.cz nebo na webové adrese http://www.as-interface.cz

(ed)

Inzerce zpět