Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

SCX SCADA – popis funkcí systému

Automa 8/2000

(firemní článek)

SCX SCADA – popis funkcí systému

Systém SCX SCADA zajišťuje bezpečný sběr dat a řízení technologických objektů, a rozsáhlých produktovodních vodovodních sítí v reálném čase. Je vybaven bohatou sadou provozního příslušenství. Podporuje moderní požadavky na architekturu otevřených systémů a integraci dat v rozsáhlých provozech.

Obr. 1.

Aplikace
Systémy SCX byly úspěšně použity v mnoha rozdílných průmyslových odvětvích v celém světě. Patří k nim např.:

 • výroba a rozvod elektřiny,
 • produkce a distribuce nafty a plynu,
 • naftové, plynové a petrochemické terminály a úložiště,
 • železnice a podzemní dráhy,
 • zpracování splašků a odpadních vod,
 • distribuce, dodávky a rozvody vody,
 • úpravny vody.

V Česku se systémy SCX uplatnily zejména v oblasti vodárenských sítí a pro řízení vodárenských a petrochemických technologií (čistírny a úpravny vod, palivové sklady a terminály, produktovody).

Architektura
SCX SCADA je založen na architektuře klient-server, kterou lze využít v malých systémech stejně jako v rozsáhlých systémech s mnoha klienty, popř. i s více servery propojenými datovou sítí.

Obr. 2.

Rozsah funkcí
SCX poskytuje výkonné a flexibilní příslušenství splňující všechny požadavky na moderní systém SCADA:

 • bezpečný přístup,
 • návrh zobrazení technologie,
 • obsluhu alarmů a událostí,
 • řízení a plánování akcí,
 • zobrazení trendů,
 • ukládání historických dat,
 • reporty a výpočty,
 • přenos dat ODBC s použitím SQL,
 • přístup a využití internetu,
 • vzkazy a poznámky, automatické zasílání zpráv SMS na mobilní telefon,
 • interaktivní nápovědu,
 • velké možnosti konfigurace.

SCX umožňuje realizovat konfiguraci on-line, tzn. že všechny změny, nové objekty atd. pracují od okamžiku jejich vytvoření bez nutnosti přerušit práci systému nebo jej dokonce restartovat. Veškeré prostředky pro konfiguraci systému, uskutečňování změn, vytváření nových objektů, zobrazení atd. jsou součástí dodávky SCX.

Obr. 3.

Pracovní nástroje
Pracovní nástroje SCX vytváří a udržuje databázi v reálném čase, která je přístupná klientům systému SCX nebo dalším pracovištím prostřednictvím databázových programů, jako např. Access, nebo tabulkových kalkulátorů (Excel). Přístup k těmto programům zabezpečuje technologie ODBC. Databáze SCX je přístupná také na firemním intranetu v podobě webových stránek.

ViewX
Rozhraní obsluha-počítač (Man-Machine Interface, MMI) systému SCX SCADA se jmenuje ViewX. Toto rozhraní poskytuje možnost zobrazit a řídit proces pouze prostřednictvím myši a obrazovky. ViewX zahrnuje všechna zobrazení, jako např. základní zobrazení technologií, alarmy, seznamy událostí a historické seznamy. V okně zobrazení dole je umístěn řádek alarmů, nahoře jsou lišty nástrojů a roletové nabídky funkcí (menu), které umožňují snadnou orientaci. Podstatnou vlastností systému SCX SCADA je, že uvedené funkce jsou součástí dodávky systému a není třeba tyto standardní nástroje vytvářet v rámci dané aplikace.

ObjeX
SCX SCADA používá objektově orientovanou techniku pro vytvoření dynamicky aktualizovaných jednoduchých i složitých zobrazení. To umožňuje snadno vytvářet další zobrazení (panely, grafy, tabulky, přehledy apod.).

Obr. 4.

GrapheX Součástí SCX SCADA jsou prostředky pro komunikaci s programovatelnými automaty různých typů v různých komunikačních protokolech. Modul GrapheX zajišťuje telemetrickou konfiguraci (programování) těch automatů, které tuto funkci podporují.

Vybrané světové a české reference
Systém SCX SCADA pracuje v mnoha aplikacích na celém světě. Krátkým výčtem uvedeme pouze ty největší nebo nejzajímavější:

 • British Petroleum,
 • British Nuclear Fuels,
 • Gazprom,
 • Northern Ireland Electricity,
 • North West Water plc,
 • Qatar Gas and Petroleum Co.,
 • Severn Trent Water plc,
 • Shell,
 • South West Water plc,
 • Thames Water plc,
 • Three Valleys Water plc,
 • Ukrgazprom,
 • Vodafone, Volgagradtransgas,
 • ČEPRO,
 • MERO,
 • Česká správa letišť,
 • Česká armáda, Slovenská armáda,
 • ÖMV,
 • vodárenské společnosti Ostrava, Přerov, Žďár nad Sázavou, Břeclav, Boskovice, Hodonín, Prostějov, Mladá Boleslav, Olomouc, Kroměříž, Uherské Hradiště, Moravská Třebová, Říčany u Prahy, Kladno, Mělník.

SCX SCADA získal na mezinárodní výstavě Vodovody-Kanalizace 2000 v Plzni prvenství v soutěži o nejprogresivnější technologii v kategorii řídicích systémů.

SCX SCADA dodává VAE CONTROLS, s. r. o.,
držitel certifikátu ISO 9000

Gagarinovo nám. 4
710 00 Ostrava
tel.: 069/624 21 50 až 52
fax: 069/624 21 53
e-mail: info@vaecontrols.cz
www.vaecontrols.cz