Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Schválen standard ISA-100.11a pro bezdrátovou komunikaci

Standardizační výbor ISA100 schválil novou průmyslovou normu ISA-100.11a Wireless Systems for Industrial Automation: Process Control and Related Applications (bezvodičové systémy pro automatizaci v průmyslu: řízení technologických procesů a související úlohy). Následovat bude schválení normy orgánem ISA Standards and Practices Board a její ratifikace normalizačním institutem ANSI (American National Standards Institute). Očekává se, že nová norma, na jejímž zpracování se podílelo otevřené fórum více než 600 odborníků z celého světa, bude publikována v srpnu 2009.
 
Účelem normy ISA-100.11a je zajistit spolehlivý a bezpečný provoz bezdrátových pojítek určených pro méně náročné řídicí úlohy zahrnující sledování, vydávání výstrah, dispečerské řízení, řízení v otevřené smyčce a zpětnovazební řízení s přípustnou latencí řádu 100 ms. Norma také zajistí robustnost nezbytnou při vysokých úrovních elektromagnetického rušení, obvyklých v tvrdých provozních podmínkách průmyslových závodů, a za přítomnosti starších bezdrátových soustav nekompatibilních se systémem podle ISA100. Další informace lze nalézt na www.isa.org/networks.
[InTech e-News, 30. dubna 2009.]

(sk)