Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Schneider Electric rozšiřuje aktivity školicího střediska

Školicí středisko společnosti Schneider Electric se ve druhé polovině roku 2008 zaměřuje zejména na průmyslovou automatizaci a úspěšně zahájilo ucelený systém 21 aplikačních kurzů. Zkušení odborníci v nich předávají nejen teoretické znalosti, ale především zkušenosti z paxe. Zkvalitňují se také stále žádanější individuální konzultace, resp. školení „šitá na míru“.
 
Náplň kurzů je sestavována podle potřeb účastníků, podle toho, co mají nebo chtějí ve své profesi zvládnout. Po krátkém, ale „bytelném“ teoretickém úvodu následuje důkladné procvičení nabytých znalostí v praxi. Nezanedbatelný čas je vždy věnován diskusi a otázkám účastníků.
 
Pro poslední čtvrtletí jsou naplánovány desítky kurzů pro tři stěžejní oblasti trhu: průmyslovouautomatizaci, automatizaci budov a rozvody elektrické energie. V každé z nich byly vytipovány tyto okruhy.
 

Průmyslová automatizace:

 • řídicí systémy (např. Modicon Premium, Modicon M340, Twido),
 • software (např. Unity Pro, Twidosuite, Powersuite, Vijeo),
 • vizualizace (např. operátorské panely Magelis, systémy SCADA Vijeo),
 • komunikace (např. CANopen, Modbus/TCP),
 • řízení pohonů (např. Altivar, Altistart, Tesys U),
 • mechatronika (např. Lexium),
 • inteligentní relé (Zelio Logic).

Automatizace budov:

 • měření a regulace (např. Vista, Xenta, Venta),
 • slaboproudé systémy a přenos dat (např. EZS, ACS, EPS Lexcom, CCTV – Pelco).

Rozvody elektrické energie:

 • nn (např. Prisma, Compact NSX),
 • vn (např. Sepam, SM6, RM6),
 • software (např. Ecodial).
Rozšířena byla především nabídka školení pro zájemce o oblast průmyslové automatizace. Již zmíněný ucelený projekt 21 aplikačních kurzů se zaměřuje na řízení technologických procesů a řízení strojů. Kompletní plán školení je uveden na www.schneider-electric.cz (Produkty a služby/Školení). Termíny kurzů jsou stanoveny podle potřeb zákazníků a četnosti individuálních konzultací v dané oblasti (např. systémů SCADA). Jestliže se přihlásí více zájemců, než je pro daný kurz optimální, je vždy vypsán další termín. Zájemci, jimž nevyhovuje žádný z plánovaných termínů, mají možnost se zaregistrovat pro vybraný kurz a připojit svůj požadavek na datum konání. Jakmile dojde ke shodě minimálně čtyř zájemců, je vypsán nový termín.
 
Školení probíhají především v moderním školicím středisku Schneider Electric v Praze, které je vybaveno nejnovějším hardwarem (např. řídicími systémy) s aktuálním softwarem. V něm jsou instalovány i příklady využití, které názorně demonstrují součinnost výrobků firmy Schneider Electric. Délka kurzů se většinou pohybuje v rozmezí jednoho až tří dnů. Informace lze získat na přímé telefonní lince školicího střediska 281 088 638 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese skoleni@cz.schneider-electric.com
 
Standardní nabídka školicího střediska je již více než deset let doplňována individuálními konzultacemi a školeními „šitými na míru“. Ta jsou vhodná třeba v případě, že je do pracovního týmu firmy přijat nový pracovník a je třeba ho co nejrychleji zasvětit do tajů daného oboru. Školicí středisko sestaví „vstupní balíček“, který mu v několika krocích poskytne základní odbornou průpravu. Získá tak pevný můstek, ze kterého se bude moci odrazit při prvních projektech.
 
Rostou požadavky na údržbu přístrojů instalovaných v podniku? Zdají se servisní služby od dodavatelů nedostatečné? Vyžadují systémy časté změny v nastavení parametrů, které nelze řešit bez cizí pomoci? Řešením je v tomto případě zvýšení kvalifikace zaměstnanců údržby. Ti se ve školicím středisku naučí porozumět základním principům automatizačních systémů a jejich diagnostiky. Budou tak následně schopni efektivně vyhledávat a odstraňovat závady. Nejlépe se osvědčuje postup, kdy po úvodní teoretické průpravě následuje vyzkoušení v praxi a využití v domácím prostředí; poté jsou opět ověřovány, popř. doplňovány teoretické znalosti.
 
Ing. Radim Stoklasa,
Schneider Electric CZ, s. r. o.
 
Obr. 1. Ukázka školení
Tab. 1. Plán školení společnosti Schneider Electric na říjen a listopad 2008