Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Schneider Electric – Initi@tive 2004 Automation & Control

číslo 1/2004

Schneider Electric – Initi@tive 2004 Automation & Control

Pod názvem totožným s druhou částí titulku (krátce Initi@tive 2004) uspořádala společnost Schneider Electric v univerzitním městě Louvain La Neuve nedaleko Bruselu ve dnech 1. až 5. prosince 2003 seminář pro zákazníky hledající co nejefektivnější automatizační řešení. Akce byla zároveň částí oslav 80 let existence přední světové značky Telemecanique, která v současné době spolu se značkami Merlin Gerin, Lexel, Square D a Elektropřístroj Písek patří mezi základní značky společnosti Schneider Electric v České republice.

Úplné informace v jednom místě i čase

Semináře Initi@tive 2004, označeného pořadateli také jako „firemní veletrh„, se zúčastnilo asi 2 000 zákazníků i obchodníků a distributorů z celého světa, včetně patnáctičlenné skupiny vybraných partnerů společnosti Schneider Electric a dvou odborných novinářů z České republiky.

Zúčastnění měli možnost si vybrat pro ně nejzajímavější odborné přednášky z jejich celkového počtu 62, od přehledových až po zaměřené na jednotlivé produkty a jejich aplikace. Příspěvky byly zařazeny v sekcích s názvy Aplikace, Architektury a sítě, Collaborative Automation (automatizace ve spolupráci), Partneři, Produkty a řešení, Strategie a Reference zákazníků. Dále se mohli v jednotlivých stáncích a v demonstračním centru souběžně uspořádané výstavy seznámit s nabídkou společnosti Schneider Electric a jejích vybraných partnerů v oboru průmyslové automatizace. Akce byla záměrně protipólem tradičních klasických průmyslových výstav a veletrhů, jak uvedl Alain Marbach, senior viceprezident divize Automation & Control: „Zákazníci si mohou (na semináři) optimalizovat sběr informací kombinováním poslechu přednášek, účasti na prezentacích a osobních jednání ve stáncích. Současné odborné veletrhy přivádějící na jedno místo početnou plejádu vystavovatelů již nejsou – jde-li o prezentaci softwaru a podporu mnohostranné výměny názorů – tak efektivní.„

Dvanáct nových řad produktů

Na semináři bylo představeno dvanáct nových řad produktů společnosti Schneider Electric, včetně nové koncepce po názvem Unity, založené na automatizačních systémech Modicon značky Telemecanique. Na jejich vývoj společnost v minulých pěti letech vynaložila 300 milionů eur. Mottem, pod kterým byly na mezinárodní tiskové konferenci k semináři produkty uvedeny, není „plně integrovaná“ (totally integrated), ale „zcela otevřená“ automatizace – Totally Open Automation.

Unity – nová základna pro PLC

Nejvýznamnější novinkou na Initi@tive 2004 byla koncepce Unity, nové systémy řízení a programovací prostředí pro automatizaci. Jde o soubor produktů odpovídající svými vlastnostmi nejnovějším trendům v oblasti automatizace. Především vychází vstříc potřebě komunikace, neboť aplikace automatizační techniky již není dále možné řešit, aniž by všichni účastníci projektu neustále neměli přístup ke všem potřebným vnitřním údajům. Unity v tomto ohledu poskytuje nové nástroje uspokojující potřeby zákazníků a zvyšující produktivitu inženýrské práce.

Základem koncepce Unity jsou garantovaná otevřenost a možnost spolupráce mezi programy ve všech fázích životního cyklu automatizačního projektu, tj. při návrhu, implementaci, provozu i údržbě. V široké míře jsou zde využity webové techniky, zejména XML (eXtended Markup Language), a programovací jazyky firmy Microsoft jako VBA a Visio. Soubor koncepce Unity se svými vlastnostmi nejen vyrovnává celosvětově uznávanému standardu pro programování řídicích systémů IEC 61131-3, ale dokonce jej i předčí. Lze ho použít při automatizaci strojních (manufacturing), dávkových (batch) i spojitých (continuous) technologických procesů.

Spolu s novými řídicími jednotkami pro systémy Modicon TSX Premium, TSX Atrium a TSX Quantum přináší Unity také nový pohled na vývoj softwaru pro řídicí systémy a jejich provoz s důrazem především na produktivitu zákazníkových výrobních zařízení.

V kombinaci s již známým konceptem společnosti Schneider Electric – Transparent Ready – otevírá Unity přístup ke zcela novým metodám automatizace ve vzájemné harmonické spolupráci, souhrnně označovaným jako Collaborative Automation.

Na vývoji Unity se podílelo více než 400 odborníků ve Francii, Německu a USA. Mezinárodní vývojový tým by měl být zárukou toho, že soubor Unity i jeho prvky budou užitečné zákazníkům po celém světě.

Ostatní novinky

Seminář Initi@tive 2004 byl současně příležitostí k uvedení také dalších nových produktů nabízených pod značkou Telemecanique, která je globální značkou společnosti Schneider Electric v oblasti průmyslové automatizace. Všechny tyto produkty odpovídají mezinárodním standardům. V souladu s koncepcí „Simply Smart„ jsou kompaktní, s vestavěnou inteligencí, flexibilní a otevřené a pomáhají zjednodušit návrh i provoz automatizovaných systémů.

Představeny byly novinky a inovace produktů:

 • Advantys STB, FTB: distribuované vstupy/výstupy a komponenty pro automatizaci,
 • Modicon TSX Micro: PCL určený pro malé a střední aplikace do 248 I/O, dostupný také v provedení pro sběrnici CAN,
 • Magelis XBT G: grafické panely s dotykovým displejem,
 • Zelio Logic: programovatelná relé pro nejmenší aplikace,
 • TeSys U: spínací a jisticí přístroje o výkonu 0,1 až 15 kW,
 • Altivar 31: měnič frekvence pro asynchronní motory o výkonu 0,18 až 15 kW,
 • Twin Line: úplné řešení pro řízení pohybu – servopohony,
 • Harmony: řada ovládacích a signalizačních jednotek,
 • Global Detection: rodina snímačů a spínačů na firemním principu Osiconcept,
 • XPS-MC: konfigurovatelný multifunkční bezpečnostní ovladač,
 • Sarel: nástěnné oceloplastové rozvodnice s vysokým krytím.

Schneider Electric a inovace

Henri Lachmann, prezident společnosti Schneider Electric, v poznámce k semináři Initi@tive 2004 uvedl: „Diskuse s našimi zákazníky dokazují, že jsme správně vybrali techniku a že naše nové produkty pro automatizaci jsou výkonné i kvalitní. Uvedení dvanácti nových řad produktů, včetně Unity, je dokladem aktivity našich vývojových útvarů, naší schopnosti inovovat a našeho závazku dodávat stále účinnější řešení umožňující uživatelům zvyšovat produktivitu jejich činností.„

Uvedení nových produktů rozhodně významně přispívá k dalšímu upevnění přední pozice firmy Schneider Electric, společnosti se 74 814 zaměstnanci, obratem v roce 2002 celkem 9,1 miliardy eur a 13 000 prodejními místy ve 130 zemích, na světovém trhu.

Pokud jsme o uvedených produktech a konceptech v časopise Automa ještě neinformovali (např. Osiconcept – Automa 3/2003, Global Detection – 5/2003, Advantys STB – 11/2003), přineseme, ve spolupráci s firmou Schneider Electric CZ, s. r. o., podrobnější informace o inovacích představených na Initi@tive 2004 v příštích číslech časopisu.

Karel Suchý, Brusel – Praha

Inzerce zpět