Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Schneider Electric a trendy v průmyslové automatizaci

Společnost Schneider Electric vykázala za rok 2007 rekordní ekonomické výsledky. Její obrat dosáhl 5,642 miliardy korun, což představuje meziroční zvýšení o 39 procent. O více než třetinu, na 299 milionů korun, podle neauditovaných výsledků vzrostl zisk firmy.
Jak se na tomto výsledku podílela průmyslová automatizace, jaké trendy v tomto oboru společnost Schneider Electric sleduje a jak pro ni byl úspěšný veletrh Amper 2008, na to jsme se zeptali Ing. Martina Chromce, vedoucího produktové nabídky automatizace společnosti Schneider Electric CZ, s. r. o.
 
Pane inženýre, společnost Schneider Electric loni dosáhla rekordních ekonomických výsledků. Do jaké míry se na nich podílela průmyslová automatizace?
Schneider Electric působí v České republice už patnáct let. Máme zde výrobní závod v Písku, obchodní zastoupení s kancelářemi v Praze, Písku a Brně, pražské aplikační centrum TSC Automate s působností nejen pro Českou republiku, ale pro téměř celou Evropu, a výzkumné centrum pro automatizaci budov.
 
Na hospodářských výsledcích se podílely všechny složky společnosti. Loňský rok byl velmi úspěšný pro náš výrobní závod, kam se stále více přesouvá výroba ze zahraničí. Ovšem i v oblasti průmyslové automatizace jsme dosáhli posílení naší pozice na trhu, a podíl průmyslové automatizace na celkových hospodářských výsledcích byl díky tomu velmi významný.
 
Můžete jmenovat některé zvlášť úspěšné projekty, které byly v oblasti průmyslové automatizace loni realizovány?
Schneider Electric se zabývá především dodávkami inteligentních řešení „na míru“, tedy přesně podle potřeb koncových zákazníků. Pro některé obory průmyslové výroby, např. čistírny odpadních vod, máme specializovaná řešení. Logicky je tedy mnoho zajímavých projektů právě v této oblasti. Ovšem nemohu zapomenut ani na jiné obory, např. na výrobce strojů. Je obtížné vybrat jeden referenční projekt. Realizovali jsme jich mnoho, všechny měly svá specifika, některé byly objemem velké, jiné menší, ale pro nás jsou všechny významné.
 
Přece jen, mohl byste jmenovat alespoň několik významných zákazníků?
Z oblasti průmyslové automatizace jsme dodali řešení na míru např. pro Danone Benešov, Vítkovice − válcovnu trub, Valeo Žebrák či Cembrit Šumperk. Čistírny odpadních vod byly realizovány např. pro město Jirkov, MEP Postřelmov nebo Centropen Dačice. Významný projekt z oblasti vodohospodářství je také Úpravna vody Hradiště.
 
Dodáváte svá řešení koncovým zákazníkům přímo, nebo prostřednictvím systémových integrátorů?
Máme vybudovanou síť systémových integrátorů, kteří znají zvláštnosti svých oborů a mohou být spolehlivými partnery nám i koncovým zákazníkům. Podporujeme je službami našeho obchodního zastoupení i aplikačního centra.
 
V poslední době se mluví o velkém nedostatku techniků na trhu práce. Je pro vás těžké najít si spolehlivé systémové integrátory?
Česká republika je plná odborníků s hlubokou znalostí techniky, kteří jsou schopni nabízet zákazníkům konkrétní řešení. Myslím si, že z českých odborných škol, středních i vysokých, vycházejí skuteční techničtí odborníci. Česká republika může být na své techniky pyšná.
 
Které průmyslové obory z hlediska prodeje jsou pro Schneider Electric klíčové?
Obchodní složka Schneider Electric v České republice má dvě části: jedna se soustřeďuje na koncové uživatele a systémové integrátory a druhá na výrobce strojů. Obě mají své klíčové obory. Pro tu první je to už několikrát zmiňované vodní hospodářství, ačkoliv to zdaleka není jediný obor, kam Schneider Electric svá řešení dodává. Pro část výrobců strojů jsou zajímavé např. segmenty dřevoobráběcí stroje, sklářský průmysl, výtahy a zdvihací zařízení atd. Ovšem berte to skutečně jen jako příklady, protože spektrum oborů, kde najdete produkty a řešení od společnosti Schneider Electric, je opravdu široké.
 
Zmínili bychom se o jednom specifickém oboru, kde je společnost Schneider Electric v České republice velmi úspěšná, a to je bezpečnost strojů a strojních zařízení. Bezpečnostní komponenty Schneider Electric jsou mezi českou technickou veřejností velmi oblíbené. Jak jste toho dosáhli?
Především usilovnou a systematickou prací. Máme ve firmě odborníky, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají. V rámci různých komisí se podílejí i na tvorbě norem a doporučení v tomto oboru. Opět se nestavíme do role dodavatele komponent, ale snažíme se zákazníkům nabídnout komplexní řešení. Nabízíme např. českým výrobním podnikům vypracování analýzy bezpečnostních rizik a návrhu zajištění bezpečnosti strojů podle NV ČR 378/2001 Sb., a to nejen u nových strojů, kde jsou bezpečnostní komponenty samozřejmou součástí stroje, ale i u staršího výrobního vybavení.
Stále více výrobců si uvědomuje, že zajištění bezpečnosti výrobních zařízení je velmi důležité. Stane-li se pracovní úraz, má to pro firmu mnoho nepříjemných následků: musí se nejen vyrovnat se zraněným zaměstnancem, ale celá výrobní linka je zpravidla na určitou dobu odstavena, což způsobí výpadek výroby. Důsledkem může být opoždění dodávek a ztráta důvěryhodnosti firmy. Nepřímé ztráty potom vyplývají z poškození prestiže společnosti jako společensky odpovědného
výrobce.
 
V současné době se na celém světě velmi diskutuje o energetické efektivitě a ekologických aspektech průmyslové výroby. Jak k těmto otázkám přistupuje Schneider Electric?
Naše logo je zelené. Nejen proto věnujeme ekologickým otázkám velkou pozornost. Někdy jsou to zdánlivé maličkosti, jako používání obalů, které neznečisťují životní prostředí, nebo tisk firemního časopisu na recyklovaném papíře.
 
Pomáháme i našim zákazníkům, aby se mohli chovat k životnímu prostředí co nejohleduplněji. Jde např. o energetické úspory, kterých mohou dosáhnout použitím měničů frekvence pro řízení elektrických pohonů. Odhaduje se, že řízení pohonu měničem ušetří v průměru až třicet procent elektrické energie ve srovnání se stavem, kde motor běžel neustále na plný výkon. Je dobré si uvědomit, že kromě vztahu k životnímu prostředí je to i významná finanční úspora.
 
Můžete nyní, krátce po veletrhu Amper 2008, zhodnotit, jak byl pro Schneider Electric tento veletrh úspěšný?
Veletrhy považujeme za důležitou součást našich obchodních aktivit. Nejde jen o prezentaci novinek, ale také o možnost osobního setkání se zákazníky. Veletrhy jsou do značné míry společenskou událostí posilující a prohlubující naše obchodní vztahy. Na veletrhu Amper jsme měli stánek o ploše 360 m2 a představena zde byla řešení z oblasti průmyslové automatizace, automatizace budov, elektroinstalace a distribuce elektrické energie. Návštěvnost našeho stánku hodnotím jako velmi dobrou, jsme s veletrhem spokojeni.
 
Je možné v předstihu říci, jaké novinky chystáte na tento rok?
Nerad bych předčasně prozrazoval něco z naší kuchyně, protože uvedení novinky na trh je třeba vždy pečlivě načasovat. Snad jen naznačím, že nové výrobky se chystají v oblasti operátorských panelů, ale víc opravdu neřeknu. O novinkách budeme naše zákazníky včas informovat, a to i prostřednictvím časopisu Automa.
 
Děkujeme vám za rozhovor.
 
Rozhovor vedli Petr Bartošík
a Eva Vaculíková
 
Obr. 1. Ing. Martin Chromec, vedoucí produktové nabídky automatizace společnosti Schneider Electric CZ, s. r. o.