Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

SCADA Mikrodispečink a jednotky RTU ELVAC

Firma ELVAC, a. s., nabízí kompletní vybavení dispečerských center. Řídicí systém je postaven na bázi systému SCADA Mikrodispečink (obr. 1). Je to řídicí počítačový systém pro sledování, řízení a vyhodnocování procesů v reálném čase, který je vhodný především pro řízení elektrických sítí velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí a pro použití v elektrických stanicích a v dispečerských centrech. Tento produkt je již mnoho let úspěšně a efektivně využíván v dispečerských centrech i v elektrických stanicích, přičemž je průběžně zdokonalován a rozvíjen.

 
Regulovat toky elektrické energie v distribuční síti lze za předpokladu, že jsou měřeny elektrické veličiny v uzlech této sítě. Důležité uzly bývají vždy vybaveny vysokonapěťovými vypínači s lokálním měřením vybaveným určitým typem ochrany. Budou-li ochrany silových prvků vhodně doplněny o komunikaci s dispečinkem a možností dálkového ovládání, mohou plnit úlohy pro dosažení účinné regulace distribuční sítě, včetně lokálních distribučních sítí.
 
Distribuční transformační stanice vn/nn (DTS) jsou dnes většinou bez dálkového monitorování, řízení, měření a indikace poruchových stavů. Z dřívějších dob bývají některé DTS osazeny indikátory zkratových proudů s místní signalizací, ale bez dálkové komunikace s dispečinkem a specializovaným pracovištěm, kde je možné ze záznamů o poruše zjistit její typ a možnou příčinu. Při vzniku poruchy je nutné objíždět takto vybavené stanice a zjišťovat stavy přímo v místě. Úsekové odpínače a vypínače jsou v této době vybaveny měřením a dálkovým ovládáním z dispečerských pracovišť (obr. 2). Zkrátí se tím časově náročné vyhledávání poruchy vedoucí k dlouhým prodlevám od vzniku poruchy do jejího odstranění, které může způsobit větší škody a finanční ztráty. Vzniká tedy požadavek na jednotku s funkcí měření proudů, napětí a s dálkovou komunikací s dispečinkem prostřednictvím sítě mobilního operátora.
 
Firma Elvac přišla již před časem na trh s jednotkami produktové řady RTU (obr. 3), které jsou primárně určené k řízení distribuční sítě a regulaci toků výkonu dodávaného do distribuční sítě. Své uplatnění naleznou při monitorování a ovládání DTS vn/nn, dálkově ovládaných odpínačů v síti vn (DOÚS), dálkově ovládaných vypínačů v síti vn (DOÚS) a dálkově ovládaných vypínačů v síti vn (recloser). Jednotky RTU firmy Elvac jsou už mnoho let plošně používány ve všech významných distribučních společnostech nejen v České republice, ale i v dalších státech střední, jihovýchodní a východní Evropy.
Ing. Miroslav Kocur, ELVAC a. s.
 
Obr. 1. Obrazovka počítačového řídicího systému SCADA Mikrodispečink
Obr. 2. Úsekový odpínač Dribo
Obr. 3. Rozváděč řídicího systému s RTU Elvac