Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Sběrnice Interbus přechází pod Profibus & Profinet International

Organizace Interbus Club a Profibus & Profinet International (PI), obě se sídlem v Německu, se dohodly o převedení standardu sběrnice Interbus do sféry působnos­ti PI. Rozhodnutí bylo přijato na výročním valném shromáždění členů obou organiza­cí konaném při letošním hanoverském prů­myslovém veletrhu. U konečných uživatelů je v současnosti patrný velmi výrazný posun techniky provozních komunikačních sběrnic směrem k Ethernetu. Organizace Interbus Club se proto již před určitou dobou rozhod­la, že za svůj budoucí ethernetový standard použije protokol Profinet, a že proto navrh­ne v rámci příslušných pracovních skupin PI optimální způsob integrace obou metod. Pro­tože vývoj sběrnice Interbus je již zcela dokončen, rozhodli se členové organizace In­terbus Club převést celou svou agendu na PI a činnost své organizace, která již splnila své poslání, ukončit. Organizace Interbus Club během více než dvaceti let své činnosti vý­razně podpořila vývoj sběrnice Interbus a za aktivní spoluúčasti svých členů ji úspěšně za­vedla do průmyslové praxe. Sběrnice Inter­bus, standardizovaná jako IEC 61158 a IEC 61784, je v současnosti používána v mnoha různých úlohách po celém světě.
[ARCwire, 24. dubna 2011.]

(sk)