Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Sběrnice FRnet v průmyslové automatizaci

číslo 7/2006

Sběrnice FRnet v průmyslové automatizaci

Firma ICPDAS je známa jako výrobce prostředků pro měření, řízení a komunikaci v průmyslu. Její produkty se pro svou spolehlivost a dobrou softwarovou podporu rychle staly velmi oblíbenými. V tomto článku se čtenáři seznámí se sběrnicí FRnet a komunikačními zařízeními, která tuto sběrnici podporují.

FRnet je průmyslová sběrnice, která má mnoho vlastností usnadňujících práci se vstupy a výstupy (I/O) v reálném čase. Jde především o vysokorychlostní deterministické zpracování I/O, schopnost jejich synchronizace a snadné programování. Sběrnici FRnet je možné použít v celém spektru úloh od jednoduchých, bez řídicí jednotky, až po systémy založené na řídicích počítačích nebo programovatelných automatech.

Jednou z nejjednodušších možností použití je vzájemné propojení několika vstupních zařízení, jako jsou tlačítka nebo senzory, a výstupních zařízení, např. bezpečnostních hlásičů, pohonů a jiných akčních členů. Při paralelním zapojení je třeba připojit každý I/O samostatným vedením. Při použití sběrnice FRnet se jednotlivá zařízení připojí ke svorkovnici, která může mít až 32 vstupů nebo výstupů, a svorkovnice se vzájemně propojí sběrnicí, jež používá dvouvodičové vedení. Konfigurace sběrnice spočívá pouze v nastavení adresy na svorkovnici. Tím se logicky propojí I/O svorky se stejnou adresou. Rozsah adres je od 0 do 15. Stejnou adresu může mít jedna vstupní svorkovnice s až šestnácti svorkami a jedna nebo několik výstupních svorkovnic. K jednomu vstupnímu zařízení je tak možné připojit několik výstupních zařízení umístěných v různých lokalitách. Skupina svorkovnic se stejnou adresou se nazývá uzel. Na sběrnici musí být vždy uzel s adresou 0, jehož vstupní svorkovnice řídí komunikaci přidělováním pevného komunikačního času pro jednotlivé uzly. Přidělování času a doby komunikace na sběrnici pro jednotlivé uzly se cyklicky opakuje. Časová perioda pro komunikaci všech šestnácti uzlů je 2,88 ms. Celková délka sběrnice FRnet může být až 400 m.

Obr. 1.

Obr. 1. Topologie sběrnice FRnet

Výhodou použití sběrnice FRnet oproti paralelnímu pospojování zařízení je úspora kabeláže, dále vyšší spolehlivost, jednodušší servis a možnost snadnějšího rozšiřování nebo změn.

V úlohách s řídicí jednotkou obvykle není možné řídicí počítač nebo programovatelný automat umístit do bezprostřední blízkosti I/O zařízení. I pro tyto případy nabízí sběrnice FRnet řešení, které od uživatele nevyžaduje znalost funkce sběrnice ani programování komunikace. Jde o moduly s označením Magicwire, které převádějí 32 digitálních vstupů nebo výstupů na dva uzly sběrnice FRnet. Moduly Magicwire jsou přizpůsobeny pro přímé nasunutí na konektor digitálních zásuvných karet do PC nebo digitálních karet PLC od firmy Mitsubishi. Mohou sloužit nejen k připojení vzdálených I/O, ale také ke vzájemnému předávání informací mezi řídicími jednotkami.

Firma ICPDAS využívá sběrnici FRnet i pro systémy pracující v reálném čase a využívající řídicí PC. Pro tyto systémy je vhodná zásuvná karta BoardPLC do sběrnice PCI, která je vybavena vlastním procesorem a pamětí pro uložení programu. Program pro kartu se vytváří v prostředí Isagraf. Karta pracuje nezávisle na hostitelském PC a I/O se k ní připojují prostřednictvím sběrnice FRnet. K předávání dat mezi PC a kartou je určena dvouportová paměť RAM.

Sběrnice FRnet je podporována i u všech řídicích jednotek ICPDAS, počínaje nejmenšími mikrosystémy řady I-7188 s operačním systémem kompatibilním s MS-DOS a konče řadou Wincon a Lincon s operačními systémy Windows CE.net nebo Linux.

Dodavatelem produktů pro sběrnici FRnet i ostatních produktů firmy ICPDAS je společnost Elcom IPC, s. r. o. Podrobnější informace je také možné získat na internetových stránkách www.icpcon.cz

Ing. Michal Kahánek,
Elcom IPC, s. r. o.

ELCOM IPC, s. r. o.
Místecká 1120/103
Ostrava
tel.: 595 700 344-6
fax: 595 700 304
e-mail: ipc@elcomgroup.cz
http://www.elcomgroup.cz