Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Safety Center pro bezpečnost strojů a zařízení

číslo 8-9/2004

Safety Center pro bezpečnost strojů a zařízení

Safety Center („bezpečnostní centrum„) od firmy Schleicher představuje nové řešení bezpečnostních obvodů, jejichž míra složitosti je příliš vysoká pro použití konvenčních bezpečnostních modulů a příliš nízká pro použití bezpečnostního programovatelného automatu (PLC). Safety Center nabízí to nejlepší z obou uvedených způsobů řešení: jednoduchou obsluhu bez nutnosti znát programovací jazyky PLC a zároveň plnou diagnostiku prostřednictvím standardní průmyslové sběrnice. Základní výhody takového řešení jsou dvě: za prvé značná úspora času při instalaci a uvádění do provozu a za druhé snižovaní nákladů zkrácením prostojů stroje, kterého se dosáhne využitím dálkové diagnostiky. Safety Center je řešení pro stále se zvyšující počty signálů, které musí být ve výrobních procesech monitorovány. Jeho použití místo konvenčních bezpečnostních modulů se vyplatí již při pěti hlídaných bezpečnostních obvodech.

Bezpečné místo v průmyslové sběrnici Obr. 1.

Centrální diagnostika a kontrola stavu prostřednictvím sběrnice rozšiřuje možnost použití strojů v bezpečnostně citlivých aplikacích. Tato zkušenost umožnila navrhnout modul Safety Center tak, aby přispíval i k řešení obecných problémů optimalizace využití výrobních kapacit. Výsledkem je plně konfigurovatelné zařízení pro monitorování tlačítek nouzového vypnutí, mechanických zábran, bezpečnostních spínacích rohoží, světelných bariér apod. Vyhovuje požadavkům bezpečnostní kategorie 4 podle ČSN EN 954-1 a pro funkce nouzového zastavení kategorie 0 a kategorie 1 podle ČSN EN 60204-1.

Univerzální a úsporné

Safety Center je efektivní řešení jak pro jednotlivé stroje a zařízení, např. obráběcí centra, tak pro robotizovaná pracoviště či výrobní linky např. v automobilovém průmyslu, potravinářství nebo balicí technice. Koncepce zařízení je založena na jeho modularitě. Minimální konfiguraci tvoří jeden základní a jeden vstupní modul, každý o šířce 45 mm. V maximálním osazení se centrum skládá ze základního modulu, komunikačního rozhraní pro sběrnici a čtyř vstupních modulů. V této sestavě zabírá v rozváděči prostor o šířce pouhých 270 mm a zároveň nabízí 32 dvoukanálových nebo 64 jednokanálových bezpečnostních obvodů včetně dálkového přístupu pomocí sběrnice (Profibus-DP, CANopen, DeviceNet). Celá sestava má dvě výstupní skupiny kontaktů, každý se třemi uvolňovacími liniemi a jednou signalizační linií, se zatížitelností až 6 A.

Jednodušeji to nejde

Vše, co je třeba pro uvedení modulu Safety Center do provozu, je běžný šroubovák. Bloky konektorů a jednoduché propojení dělají z instalace rychlý a bezproblémový proces. Posledním krokem je výběr funkce – a hotovo. Ke snadné lokální diagnostice jsou určeny přehledně rozmístěné indikátory, dálkovou diagnostiku zajišťuje sběrnicové rozhraní. To je také jedna z výhod oproti běžným bezpečnostním PLC – modifikace nevyžaduje přítomnost programátora. To je jinak obvyklý problém zejména u instalací, které jsou již určitou dobu v provozu. Sehnat odborníka na bezpečnostní PLC může být dosti komplikované, nemluvě o celkových nákladech spojených s jakoukoliv pozdější úpravou.

Vše je pod kontrolou

Každý z modulů má důsledně dvoukanálovou architekturu. Hlídání vnitřních i vnějších příčných zkratů zajišťované mikroprocesorem, vlastní cyklické testování a hlídání chyb v externích kabelových rozvodech zaručí přivedení systému do bezpečného stavu při jakékoliv závadě. Také zásahy do konfigurace konkrétní sestavy jsou monitorovány. Změny musí být vždy potvrzeny zvláštním úkonem při zapínání napájecího napětí. Tím lze naprosto bezpečně předejít nepředvídatelnému chování systému po případné neodborné manipulaci. Pro úplnost je vhodné připomenout, že pro rozšiřování počtu výstupních kontaktů platí stejná pravidla jako pro konvenční přístroje, tzn. lze využít celou škálu rozšiřovacích modulů.

Ing. Tomáš Drobilík,
Amtek, s. r. o.

Amtek, s. r. o.
Vídeňská 125
619 00 Brno
tel.: 547 125 570
fax: 547 125 556
e-mail: amtek@amtek.cz
http://www.amtek.cz

Inzerce zpět