Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

S přesností ±1 mm na 10 m!

číslo 8-9/2003

S přesností ±1 mm na 10 m!

Firma Nivelco, tradiční výrobce hladinoměrné měřicí techniky, nabízí všem, kdo potřebují měřit velmi přesně a efektivně polohu hladiny kapalin, svůj propracovaný systém Nivotrack. Co to vlastně je?

Řešení je jednoduché – magnetostrikce. Předností řešení jsou minimální závislost na teplotě a velká přesnost měření, oboje dané principem metody založené na zjišťování polohy posouvajícího se magnetického pole (magnetu uvnitř plováku) podél magnetostrikčního vodiče (uvnitř uzavřené vodicí trubice nebo pružinou napínaného lana). Magnetostrikční vodič je vyroben z feromagnetické slitiny, která vlivem magnetického pole mění své fyzikální vlastnosti. Z doby (řádově zlomků mikrosekundy), která uplyne od vyslání pulsu do příjmu echa, se vypočítá poloha plováku odpovídající okamžité poloze hladiny. Rychlost šíření impulsu i echa je, na rozdíl např. od ultrazvuku, zcela nezávislá na fyzikálních vlastnostech prostředí. Nemá zde vliv pěna, různé hustoty prostředí atd. Snímače dosahují skvělých výsledků při měření hladin v nejnáročnějších průmyslových podmínkách.

Vlastní sonda s plovákem a jejich odolnost k vlivům pracovního prostředí byly dokonale ověřeny zkouškami ve specializovaných laboratořích. Při práci v simulovaných těžkých pracovních podmínkách snímače trvale vykazovaly deklarované vlastnosti, zejména přesnost, a osvědčily se jako spolehlivé již také v mnoha instalacích v průmyslových provozech. Garantovaná hodnota přesnosti je ±1 mm při měřicím rozsahu až 10 m. V Maďarsku je snímač schválen jako měřidlo použitelné v obchodním styku (stanovené měřidlo). Jeho atestace v Českém metrologickém institutu právě probíhá.

Základní verze plovákového měřicího systému je tyčová. Na námitky, že montáž příliš dlouhé vodicí tyče plováku je náročná a v některých provozech i nemožná, nelze říci než ano, máte pravdu. Proto firma Nivelco vyvinula také Nivotrack v provedení s dutým vodicím lanem o délce až 10 m (do budoucna až 15 m), jenž je na str. 13, obr. 10. Základní technické parametry obou verzí uvádí tab. 1.

Tab. 1. Základní technické parametry hladinoměrů Nivotrack

Napájení 12 až 30 V DC, dvouvodičové provedení
Rozsah/přesnost měření až 10 (15) m/±1 mm
Mechanické krytí IP67
Materiál smáčených částí korozivzdorná ocel DIN 1.4571 nebo teflonový potah
Mechanické připojení různé závity nebo příruby podle specifikace, velká variabilita
Provedení tyčové nebo lanové
Výstup 4 až 20 mA, popř. HART
Teplota média/okolí –40 až +130 °C/–25 až +70 °C

Způsob napájení snímačů umožňuje použít je ve vlhkých provozech. Tomu odpovídá i jejich mechanické krytí. Aby vyhověly co nejširšímu spektru aplikací, jsou snímače nabízeny také v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (certifikace TÜV A 02 ATEX 0002X se stupněm ochrany Ex II 1 G EEx ia IIB T6 podle ATEX) jako vhodné pro měření hořlavých a lehce vznětlivých látek.

Použitý materiál a princip měření prozrazují, co je silnou stránkou snímačů Nivotrack. Protože je měřicí signál přenášen v tyči nebo dutém laně, nemůže dojít jeho „ztrátě“ nebo k falešným odrazům. Na základě této skutečnosti a dále s přihlédnutím k tomu, že snímače mohou být, díky své přesnosti, použity jako bilanční měřidla, lze získat široké spektrum možných aplikací. Snímače Nivotrack je možné doporučit především k měření těkavých kapalin (různých chemikálií, zásad i kyselin, rozpouštědel atd.), zejména za přítomnosti silných výparů v atmosféře nad jejich hladinou, a dále k měření hořlavin jako olejů, benzinu, alkoholu aj.

Mechanicky se snímače připojují standardními normalizovanými závity nebo přírubami s možností výběru materiálu. Jejich údržba je velmi jednouchá. Smáčenými částmi jsou korozivzdorná tyč nebo lano z korozivzdorné oceli a jediná pohyblivá část – plovák, které mohou být čištěny třeba v uzavřeném zásobníku čisticími cykly CIP.

Výstupem ze snímače je standardní smyčka 4 až 20 mA, použitá současně k napájení snímače, popř. lze snímač vybavit komunikačním protokolem HART. Snímač se programuje a nastavuje buď za použití místního kalibrátoru SAP 200 s displejem nebo na dálku prostřednictvím protokolu HART. Software nabízí širokou škálu funkcí – měření výšky hladiny, prázdného objemu v nádrži, objemu média i přepočet objemu na hmotnost. Proto má v paměti velkou nabídku tvarů nádob a uživatel již jen zadává konkrétní rozměry. Při nestandardním tvaru nádoby lze použít po částech linearizovanou kalibrační závislost s tabelárním záznamem až 32 bodů.

Snímače Nivotrack rozhodně mají své významné místo na trhu a mohou pomoci vyřešit mnoho obtížných úloh měření hladiny. Veškeré další informace o nich i o ostatních produktech pro měření výšky hladiny kapalin i sypkých materiálů od firmy Nivelco je možné získat v expozici firmy Nivelco CZ s. r. o. na MSV v Brně v pavilonu C, stánek č. 104.

(Nivelco CZ)

NIVELCO CZ s. r. o.
U Rajské zahrady 14
130 00 Praha 3
tel.: 222 711 001, 222 712 001
fax: 222 714 001
e-mail: sales@nivelco.cz
http://www.nivelco.cz

Inzerce zpět