Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

S možnými osmi displeji je APC 620 na vrcholu své třídy

číslo 3/2006

S možnými osmi displeji je APC 620 na vrcholu své třídy

Obr. 1.

Nové generace strojů často vyžadují nová řešení vizualizace pro styk s obsluhou. Firma B&R proto nabízí jako jedno z automatizačních řešení systém vzdálených I/O spojených s počítačem Automation PC 620 (APC 620) a operátorskými panely řady Automation Panel. V počítači APC 620 je dvojmo integrovaná komunikační linka Smart Display Link (SDL), umožňující realizovat veškerou komunikaci mezi počítačem a stanovištěm operátora (zobrazení na displeji, dotyková obrazovka, klávesy, LED, servisní údaje) na vzdálenost až 40 m jediným kabelem. Podporováno je i rozhraní USB, takže data do stroje lze zadávat lokálně na panelu např. z běžné polovodičové paměti s USB. Firma B&R také rozšířila funkční schopnosti SDL. K panelu řady Automation Panel připojenému k APC 620 jednou z SDL lze připojit další až tři panely s tímtéž zobrazením vzdálené navzájem vždy až 40 m, a tak obsluhovat stroj celkem až ve vzdálenosti 160 m od APC 620. Zbývající SDL lze k APC 620 připojit druhou skupinu také až čtyři panelů řady Automation Panel se zobrazením odlišným od zobrazení použitého na panelech připojených první SDL. Zobrazení na všech osmi displejích mohou být i shodná. Počítače APC 620 v kombinaci s operátorskými panely řady Automation Panel tak nabízejí maximálně flexibilní uspořádání využitelné k řešení složitých úloh operátorského řízení v nejrůznějších oborech průmyslu.

B+R automatizace, s. r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, http://www.br-automation.com