Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

S bezdrátovými sítěmi za úsporami energie

číslo 1/2004

S bezdrátovými sítěmi za úsporami energie

Významným rysem firem tvořících energeticky efektivní „průmysl budoucnosti„ by měla být podle ministerstva energetiky USA (Department of Energy – DOE) architektura obsahující bezdrátové sítě typu mesh zaměřené na úspory energie. Vyvinout prototyp takové sítě a ověřit použitelnost konceptu k minimalizaci spotřeby energie v závodech těžkého průmyslu je cílem společného projektu společností Ember Corp. a divize Automation and Control Solutions (ACS) společnosti Honeywell International. Projekt, zčásti financovaný DOE, je součástí národního programu USA vyhlášeného v listopadu 2003 s cílem dosáhnout efektivnějšího využívání energie ve strategických odvětvích průmyslu, jakými jsou např. petrochemie, elektroenergetika a strojírenská a elektrotechnická výroba.

Firma Ember vloží do projektu produkty a znalosti v oblasti vestavných prostředků pro bezdrátové sítě a s jejichž použitím propojí dohromady snímače, rádiová pojítka a prostředky zabezpečení dodané ostatními členy řešitelského týmu. Její EmberNet je síťový protokol typu mesh (sítě se strukturou odpovídající klasické tkané struktuře např. plátna – pozn. red.) vytvářející samostatně se organizující, samoopravné a snadno použitelné sítě.

Obě společnosti mají v plánu vyvinout monitorovací aplikace umožňující minimalizovat ztráty energie při provozu průmyslových zařízení, např. odváděčů kondenzátu a elektromotorů. Firma Honeywell odhaduje, že takové aplikace mohou ročně přinést úsporu až 2023 TJ.
[ARC News, InTech News, prosinec 2003.]

(kp)

Inzerce zpět