Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Rychlost ve všech ohledech

Hygienické teploměry iTherm® TM411 se senzorem teploty Pt100 v provedení iTherm QuickSens a rychlospojem mezi měřicí vložkou s hlavicí a jímkou iTherm QuickNeck splňují požadavky na efektivitu a bezpečnost výrobních procesů v prostředích s nejvyššími požadavky na hygienu ve všech ohledech.

 
Už jste někdy přemýšleli nad tím, zda neexistuje rychlejší způsob přípravy teploměru ke kalibraci na místě měření? O kolik teploměrů by bylo možné zkalibrovat více, kdyby odpadlo časově náročné otevírání hlavice, odpojování přívodů, vytahování vložky a opětovné připojování přívodů před vlastní kalibrací? Ještě se vám nestalo, že jste zapomněli nářadí? Jestliže vás nezajímá nová technika a rádi ztrácíte čas zdlouhavým rozebíráním a skládáním teploměrů, nemusíte tento článek již dále číst.
 
Čtete-li dál, znamená to, že vás nová technika zajímá a současně hledáte způsoby, jak zvýšit bezpečnost řízených procesů a dosáhnout větší produktivity práce. V další části článku najdete odpovědi na otázky, které vás trápí.
 

Provozní teploměr iTherm TM411

Jistě každý ví, že teplota je jednou z nejdůležitějších provozních veličin jak obecně v průmyslu, tak zejména v potravinářství. Kvalita potravinářských produktů, bezpečnost technologických procesů či hospodárnost využití energie jsou závislé na takových parametrech snímače teploty, jakými jsou přesnost a opakovatelnost měření, doba odezvy, drsnost povrchu nebo hygienické provedení bez obtížně čistitelných mrtvých zón a štěrbin.
 
V modulární konstrukci hygienického teploměru iTherm TM411 (obr. 1) jsou použity tenkovrstvé odporové senzory Pt100 ve třídě přesnosti A nebo AA, která jsou dvakrát až třikrát přesnější než standardní senzory používané jinými výrobci teploměrů. Převodník teploty iTEMP® TMT82 umístěný v hlavici teploměru umožňuje linearizovat statickou převodní charakteristiku senzoru Pt100, což eliminuje systémovou chybu vznikající při použití charakteristiky ideálního senzoru namísto skutečných hodnot parametrů odporového senzoru připojeného na vstup převodníku. Při přesném měření lze přesně, v užším rozmezí regulovat teplotu a tím dosahovat vyšší kvality potravinářských produktů při menší spotřebě energie.
 
Hygienická konstrukce teploměru iTherm TM411, odpovídající doporučením vydaným organizacemi FDA a ASME a certifikovaná mezinárodními organizacemi 3 A a EHEDG, zaručuje nejvyšší možnou bezpečnost výrobních procesů. Absence mrtvých zón a štěrbin a drsnost povrchu 0,38 μm, získaná elektrolytickým leštěním, zaručují vynikající výsledky při čištění výrobního zařízení systémy jak CIP, tak i SIP. Stupeň krytí IP69K navíc dovoluje mýt technologické zařízení s teploměry iTherm TM411 i zvenčí s použitím vysokotlaké myčky.
 
Díky modulární konstrukci teploměru iTherm TM411 je pro tento přístroj nabízen široký výběr ochranných jímek s více než 50 variantami provozního mechanického připojení. K dispozici jsou jak navařovací provedení, tak i rozebíratelná hygienická připojení, jako např. Varivent, ISO Clamp, DIN 11864 atd.
 
Nová konstrukce tenkostěnné jímky s vnitřním průměrem 6 mm a zúženým hrotem (průměr 4 mm) umožňuje dosáhnout velmi krátké doby odezvy měřidla, doposud dosažitelné pouze teploměry bez jímky. Tato nová jímka také dovoluje měnit měřicí vložku bez přerušení technologického procesu a chrání technologické zařízení před kontaminací.
 
Připojovací hlavice iTherm TA30R, vyrobená z korozivzdorné oceli třídy 316L, byla navržena s ohledem na požadavky na hygienu a ergonomii použití. Její konstrukce usnadňuje, díky sníženému okraji, přístup k elektrickým svorkám a přívodní kabel je veden tak, že ho lze snadno protáhnout vývodkou a připojit na svorky. Hlavice iTherm TA30R může mít víčko s průhledítkem z nárazuvzdorného plastu. Průhledítko dovoluje na místě sledovat údaj teploty na dvoukanálovém převodníku teploty iTemp TMT82 s nacvakávacím zobrazovačem TID10.
 

iTherm QuickSens – formule 1 mezi senzory teploty

Senzory QuickSens použitá ve snímačích teploty iTherm umožňují dosáhnout doby odezvy t90 kratší než 2 s. V porovnání s tradičními senzory Pt100 o průměru 6 mm je tak čidlo značky Endress+Hauser asi šestkrát rychlejší (obr. 2). Na jeho základě lze zhotovit průmyslové provozní teploměry vyznačující se velkou přesností a mimořádně rychlou reakcí na změny teploty provozního média. Tím se nabízí možnost optimalizovat technologické procesy zkrácením doby ohřevu média nebo zmenšením množství tepelné energie potřebného k dosažení odpovídající teploty produktu, např. při pasteraci.
 
Lepší přenos tepla z provozního média do senzoru dovoluje zmenšit minimální potřebnou hloubku ponoru teploměru, čímž je zmenšena překážka v potrubí a minimalizován vliv Kármánovy vírové stezky na dobu provozního života teploměru. Tímto dosažený vyšší stupeň ochrany produktu i odolnosti teploměru znamená úsporu výdajů spjatých s neplánovanými odstávkami technologického zařízení.
 

Rychlospoj iTherm QuickNeck

Dlouholeté zkušenosti servisních techniků Endress+Hauser kalibrujících a kontrolujících snímače teploty přispěly ke koncepčnímu návrhu a realizaci snadno rozebíratelného spojení mezi jímkou teploměru s provozním připojením a hlavicí teploměru s převodníkem teploty. Bajonetová spojka iTherm QuickNeck vytváří na krčku teploměru těsné propojení se stupněm krytí IP69K, které je možné rozebrat bez použití nástrojů. Stačí vzít do dlaně hlavici teploměru, otočit s ní doleva o 90°a teploměr lze oddělit, tzn. vytáhnout teploměrnou vložku z jímky (obr. 2). Toto uspořádání umožňuje již během několika sekund po příchodu na místo zahájit kalibraci měřicí vložky nebo celého měřicího obvodu včetně převodníku. Během celého procesu kalibrace, který zahrnuje i demontáž a následnou montáž senzoru, zůstávají signálové vodiče zapojeny, čímž je vyloučena možnost chyby při jejich opětném připojování.
 

Souhrn

Hygienické teploměry Endress+Hauser iTherm TM411jsou vybaveny senzory dvakrát přesnějšími a šestkrát rychlejšími,
než je standard v oboru:
  • společnost Endress+Hauser standardně používá dvakrát přesnější senzory teploty Pt100 třídy A,
  • doba odezvy t90 senzorů teploty iTherm QuickSens je kratší než 2 s,
  • teploměry se spojkou iTherm QuickNeck lze rozebrat bez použití nástrojů.
 
Nejnovější technika použitá v hygienických teploměrech řady iTherm umožňuje zkrátit dobu potřebnou na kalibraci teploměru, snižuje spotřebu energie ve výrobních procesech a zajišťuje vysokou kvalitu a bezpečnost potravinářských produktů.
 
 
Obr. 1. Modulární teploměr iTherm TM411 svou konstrukcí zaručuje mimořádně vysokou efektivitu a bezpečnost výrobních procesů v prostředích s nejvyššími požadavky na hygienu

Obr. 2. Odlišujícími prvky teploměru iTherm TM411 jsou zejména velmi přesný senzor iTherm QuickSens s mimořádně krátkou dobou odezvy a rychlospoj iTherm QuickNeck mezi jímkou a měřicí vložkou s hlavicí