Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Růst obratu v oboru měřicí a snímací techniky v Německu

Podle tiskové zprávy, kterou vydalo v červnu tohoto roku odborné sdružení pro měřicí techniku AMA, vykázal obor snímací a měřicí techniky v prvním čtvrtletí roku 2013 rostoucí obraty a výrazný nárůst objednávek a firmy v tomto oboru plánují přijímání nových pracovních sil. Sdružení AMA se každé čtvrtletí dotazuje svých zhruba 480 členských firem na hospodářské výsledky. Zatímco v roce 2012 byly výsledky konsolidované, v prvním čtvrtletí 2013 zaznamenalo odvětví snímací a měřicí techniky pětiprocentní zvýšení obratu v porovnání s předešlým čtvrtletím. Dalším ukazatelem dobrého ekonomického směřování oboru je pozitivní vývoj počtu došlých objednávek. Nárůst objednávek o 10 % v porovnání s předchozím čtvrtletím je dobrým znamením pro další ekonomický vývoj odvětví. Zaplněné knihy objednávek vedou k přijímání nových pracovníků v tomto oboru, kde působí převážně střední firmy. Podle předpokladu by mělo v tomto odvětví dostat místo sedm nových inženýrů na 1 000 pracovních míst.

(ev)

Obr. 1. Vývoj obratu v oboru měřicí a snímací techniky (zdroj: AMA Fachvernad für Sensorik)