Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Ruční měřicí přístroje v katalogu Distrelec

Společnost Distrelec nabízí ve svém katalogu velké množství různých výrobků z oboru elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, dále tlakovzdušná zařízení, nářadí a ostatní příslušenství. Mezi 600 různými přístroji v katalogu Distrelec nechybí ani ruční nářadí a měřicí přístroje. Pro stavebníky jsou k dispozici nivelační laserové přístroje pro hlídání kolmosti stěn, detektory k vyhledávání skrytých trámů a latí v dutých prostorách, ale i vodičů pod napětím nebo plastového potrubí. V této kategorii výrobků je obsáhlá skupina přístrojů pro měření délek. Vedle posuvných měřítek s displejem zde lze nalézt praktické přístroje pro laserové odměřování vzdálenosti, které automaticky vypočítají plochu nebo objem měřeného objektu. Při listování katalogem se zastavme u digitálního profesionálního měřicího pásma, jímž je možné měřit délky v rozsahu 0,001 až 5 m s přesností 0,3 mm/m. Naměřené hodnoty jsou digitálně zobrazovány a ukládány. Uživatel může nastavit zobrazování v různých jednotkách: metrech, centimetrech, stopách, palcích apod. Užitečnou funkcí je sčítání řetězců postupně naměřených hodnot. Přístroj je napájen z devítivoltové baterie typu 6LR61. Praktickou pomůckou je kolík na vyznačování kruhů.
 
Další výrobky společnosti Distrelec je možné nalézt v tištěném katalogu, na CD-ROM nebo na webové stránce www.distrelec.com. Výrobky jsou dodávány ve standardní dodací lhůtě 48 hodin.
 

Distrelec a východoevropský trh

Společnost Distrelec pracuje osvědčeným způsobem, jehož přínosem je rychlé zpracování objednávek. Dobrá úroveň logistiky umožňuje rychle zásobovat také východoevropský trh. Proto Distrelec úspěšně působí na vybraných trzích východní Evropy: např. Rumunsku, Srbsku, Rakousku, Maďarsku, Slovensku a Slovinsku. Objednávky vyřizují pracovníci mluvící jazykem dané země. Elektronické obchodování umožňuje efektivně prodávat výrobky i v malém množství. Řízení všech aktivit ve východoevropských zemích leží v rukách ústředí firmy Distrelec, které sídlí ve Vídni v Rakousku.
(ev)
 

Obr. 1. Měřicí pásmo s digitálním zobrazováním