Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

RTU ELVAC – automatizační a ochranné funkce v energetice

Během let vývoje se z jednoduchých řídicích jednotek Elvac RTU s digitálními vstupy a výstupy a komunikačním modulem stala unikátní zařízení, která v sobě integrují mnoho dalších funkcí typicky užívaných v energetice, což usnadňuje instalaci, šetří prostor, odstraňuje problémy s připojováním a kompatibilitou, zvyšuje spolehlivost a uživatelský komfort. To vše s sebou nese i cenovou efektivitu integrovaného řešení. 

Komunikační možnosti

Jednotky Elvac RTU lze připojit kabelem i bezdrátově mnoha typy protokolů používaných v energetice. Komunikace na dálku umožňuje dálkovou diagnostiku zařízení, update firmwaru, dálkovou parametrizaci, čtení dat a stahování záznamů z měření.

Jednotky vybavené komunikační kartou s vestavěným PC poskytují různé možnosti zabezpečení komunikace. Běžně je podporováno zabezpečení pomocí TLS (Transport Layer Security). TLS je možné zvolit pro webové rozhraní používané pro konfiguraci (přístup pomocí HTTPS) i pro komunikaci protokoly IEC 60870-5-104 a DNP3 (obecně pro libovolný protokol na TCP). Zabezpečení je plně v souladu s normou IEC TS 62351-3. Na přání zákazníka je také možné v komunikační kartě aktivovat komunikaci prostřednictvím IPsec. Další možností zabezpečení je povolení aktualizací jen digitálně podepsaného firmwaru, firewall, povolování a zakazování portů, sledování stavu s využitím Syslogu a SNMP. 

Programovatelné logické a relační výrazy

Díky programovatelným logickým a relačním výrazům je možné vytvářet nové funkce bez nutnosti upravovat firmware. Vstupem ve výrazech může být signál i měřená veličina včetně konstant. Chování RTU tak lze uživatelsky nastavit přesně pro danou úlohu.

Ochrany a automatizační funkce

Velmi zajímavou výbavou jednotek Elvac RTU jsou ochranné funkce, díky kterým lze v mnoha případech nahradit mnohem dražší zařízení. Je to jedna z důležitých vlastností, které jsou integrovány v jednotkách Elvac a velmi zjednodušují instalaci kompletní aplikace. Podle typu konfigurace RTU patří k používaným ochranám tyto: napěťová ochrana, směrová časově závislá nadproudová a zkratová ochrana, proudová a napěťová nesymetrie, zemní směrová ochrana a frekven­ční ochrana.

Na základě vyhodnocení těchto ochranných funkcí lze využívat funkce ochranných automatik, jako jsou opětovné zapínání a také vypínaní v beznapěťových pauzách při neúspěšném opětovném zapnutí. Podle konfigurace jednotky je k dispozici několik bloků ochranných funkcí. 

Modularita ve smyslu oddělení funkcí

Funkce jednotek Elvac RTU lze spravovat nezávisle několika správci, kteří mají povolený zabezpečený místní přístup nebo přístup na dálku a práva pro danou oblast. Jestliže zákazníkům vyhovuje mít komponenty zařízení oddělené, lze jednotku fyzicky rozdělit do samostatných šasi podle požadovaných funkcí, např. oddělit správu komunikační části od řízení a ochran.

(ELVAC, a. s.)

Obr. 1. Řešení tzv. all-in-one – všechny potřebné moduly jsou v jednom šasi

Obr. 2. Řídicí jednotka RTU7M

Obr. 3. Komunikační jednotka (router) RTU7MC3