Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Rozvoji elektromobility pomůže nová Elektromobilní platforma

Elektromobilita je odvětví, které se v posledních několika letech turbulentně rozvíjí. Přibývá elektrických vozů, rozšiřuje se dobíjecí infrastruktura. Rostoucí požadavky na hlavní subjekty na poli elektromobility vedly k založení Elektromobilní platformy. Jako obdoba jiných oborových sdružení si klade za cíl zastupovat své členy a jejich zájmy na tuzemském trhu. Zakládajícími členy jsou společnosti E.ON, Škoda Auto, ČEZ, Pražská energetika a za akademickou sféru ČVUT.

Elektromobilní platforma se zapojí do tvorby strategií a legislativních opatření v oblasti ochrany klimatu a elektromobility a do naplňování vládních strategií, jako jsou Národní akční plán Čistá mobilita nebo Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu České republiky. Bude předkládat podněty z praxe, spolupracovat s klíčovými institucemi, rozvíjet pět hlavních bodů a věnovat se jim. Jde o tyto body: rozvoj dobíjecí infrastruktury, dostupnost vozů, inovace a vzdělávání, celkový ekosystém elektromobility a také spolupráce na národní i nadnárodní úrovni na tomto tématu.

„Potřebujeme například zpřesnit a jasně určit podmínky pro instalace dobíjecí infrastruktury v garážích rezidenčních i komerčních budov, novelizovat zákon o pohonných hmotách, ustanovit jasné podmínky výstavby veřejných dobíječek,“ uvádí Martin Klíma, vedoucí oddělení Mobility Services společnosti E.ON, které má výstavbu dobíjecí infrastruktury na starost.

Více informací o nově založené Elektromobilní platformě bude možné získat rovněž na webových stránkách https://www.eplatforma.cz/.

(jh)