Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Rozšiřující moduly pro programovatelné automaty Mitsubishi Electric

číslo 6/2003

Rozšiřující moduly pro programovatelné automaty Mitsubishi Electric

Moduly pro PLC FX1S

Naši zákazníci již dva roky používají programovatelné automaty FX1S. Tyto automaty si díky svým vlastnostem získaly velmi silnou pozici na českém i evropském trhu. Mezi velmi zajímavé funkce patří např:

  • schopnost zpracovávat velmi rychlé vstupní signály (frekvence do 60 kHz),
  • schopnost pomocí funkce PWM generovat na výstupech pulsy s frekvencí až 100 kHz,
  • integrované polohovací funkce, PID regulátory atd.,
  • možnost rozšíření o malý a levný displej (monitorování a nastavování vnitřních proměnných).

Přestože první cesta tohoto malého PLC vedla k výrobcům strojů, jež byli nejlépe schopni využít všechny přednosti systému (zejména funkce umožňující jednoduché, rychlé a přesné polohování), stále častěji nachází FX1S uplatnění i v jiných aplikacích (čistírny odpadních vod, malé vodní elektrárny apod.). Většímu pronikání do této oblasti však v minulosti bránila skutečnost, že tyto programovatelné automaty nebyly schopny dalšího rozšíření a neuměly přímo zpracovávat analogové signály. Oba tyto požadavky společnost Mitsubishi Electric vyřešila nabídkou rozšiřujících „on-board“ modulů:

  • FX1N – 4EX-BD: čtyři rozšiřující binární vstupy,
  • FX1N – 2EY–BD: dva rozšiřující tranzistorové výstupy,
  • FX1N – 2AD-BD: dva analogové vstupy (12 bitů, 0 až 10 V/4 až 20 mA),
  • FX1N – 1DA-BD: jeden analogový výstup (12 bitů, 0 až 10 V/4 až 20 mA).
Obr. 1.

Díky konstrukčnímu provedení těchto BD modulů (nejedná se o klasickou rozšiřující jednotku, ale jsou to moduly umístěné pod kryt základní jednotky) se podařilo dosáhnout ještě jednoho efektu, jenž zajímá každého uživatele – mimořádně příznivé ceny.

Moduly pro PLC FX1N

Spolu s řadou FX1S byla na trh uvedena řada FX1N. Tato řada obsahuje všechny funkce, jimiž disponuje řada FX1S (rychlé vstupy a výstupy, polohovací funkce, PID, „on-board“ displej atd.), nicméně svým provedením a výkonem je tento systém předurčen pro náročnější aplikace.

Vzhledem k tomu, že jde o PLC kompatibilní s FX1S, je samozřejmě možné k rozšíření systému použít všechny uvedené BD moduly (binární vstupy a výstupy, analogové vstupy a výstupy). Rovněž lze připojit jak starší moduly určené k vyšší řadě FX2N, tak moduly nové, představené v následujícím odstavci.

Moduly pro PLC FX2N

Řada FX2N je nejvýkonnějším systémem z kompaktně-modulárních systémů Mitsubishi Electric. Přestože se tato PLC vyrábějí již déle než čtyři roky, díky neustálým inovacím se stále drží na špičce zájmu zákazníků.

Obr. 2.

Pro výrobce strojů vyžadujících vysokou přesnost polohování (obráběcí stroje, brousicí stroje apod.) je určen modul FX2N – 10PG (obr. 2). Tato jednotka oproti svému předchůdci (FX2N – 1PG) obsahuje mnoho podstatných vylepšení. Za zvláštní zmínku stojí zvýšení rychlosti výstupních pulsů (1 MHz), rychlý vstup 30 kHz (pro připojení externího generátoru pulsů – např. „zadávací kolečko“), zadávání složitějších pohybů tabulkou a S-křivky (plynulý rozběh a doběh).

Prostřednictvím komunikačních modulů (CANOpen, DeviceNet, I/O-Link, CC-Link atd.) lze systémy FX2N spojit se zařízením jiných výrobců.

Poslední z představených novinek je nový typ rozšiřující paměti – FX2N-ROM – obsahující předem naprogramované funkční bloky. Umožňuje komunikaci prostřednictvím linky RS-485 mezi PLC a jedním nebo více měniči řady 500 (S, E nebo A).

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel.: 596 152 111
fax: 596 152 562
e-mail: ipc.sales@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz

Inzerce zpět